03 okt 2018 klocka 09.30 - 12.30

Konferens: funktionshinder och jämställdhet i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerar konferens på temat funktionshinder och jämställdhet. Utgångspunkten för konferensen är Länsstyrelsens nya regeringsuppdrag att stödja kommuner och landstings arbete inom funktionshinderspolitiken.

Program

Frukost serveras från kl. 09.00.

  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län informerar om det aktuella regeringsuppdraget och länsstyrelsens kommande arbete inom funktionshinderspolitiken.
  • Myndigheten för delaktighet berättar om grunderna i funktionshinderspolitiken utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken.
  • Jämställdhetsmyndigheten berättar om de nationella målen för jämställdhetspolitiken ur ett funktionshindersperspektiv.

Mer information och detaljerat program kommer efter sommaren.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med funktionshindersfrågor, jämställdhet och/eller mänskliga rättigheter i kommun eller region i Västra Götaland.

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret nedan. Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Göteborg. Information om plats, lokal och vägbeskrivning kommer efter sommaren.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 sep 2018

Kontakt

Erik Lindqvist

Utvecklare