03 okt 2018 klocka 09.30 - 12.30

Konferens: funktionshinder och jämställdhet i Västra Götaland

Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerar konferens på temat funktionshinder och jämställdhet. Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med funktionshindersfrågor, jämställdhet och/eller mänskliga rättigheter i kommun eller region i Västra Götaland.
Utgångspunkten för konferensen är Länsstyrelsens nya regeringsuppdrag att stödja kommuner och landsting/regioners arbete inom funktionshinderspolitiken.

Program

09.00 – 09.30

Frukost

09.30 – 10.00

Länsstyrelsen i Västra Götalands län berättar om det aktuella regeringsuppdraget och länsstyrelsens kommande arbete inom funktionshinderspolitiken.
Annika Lidström, Linnéa Björk och Erik Lindqvist

10.00 – 11.00

Myndigheten för delaktighet om grunderna i funktionshinderspolitiken utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken.
Axel Ingvarsson och Karl-Oskar Öhman

11.00 – 11.15

Paus

11.15 – 12.15

Jämställdhetsmyndigheten berättar om jämställdhetspolitiken ur ett funktionshindersperspektiv.
Sara Andersson

12.15 – 12.30

Eventuella frågor och avslutning

Tid och plats

Onsdag den 3:e oktober kl. 9.30-12.30. Vi bjuder på frukost från 9.00.
Ullevi konferens och restaurang, Paradentrén, Göteborg. Klicka här för vägbeskrivninglänk till annan webbplats. Lokal: Alliansen

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Fotografering och filmning

Konferensen kommer att filmas och fotograferas. Om du inte önskar att bli filmad eller fotograferad under dagen så ange detta i anmälan eller vid registrering.

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret nedan. Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Ullevi konferens och restaurang, Paradentrén, Göteborg. Lokal: Alliansen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 sep 2018

Kontakt

Erik Lindqvist

Utvecklare

Linnéa Björk

Utvecklare