04 dec 2018 klocka 09.00 - 15.00

Seminarie om uppställningsplatser för fritidsbåtar - Stockholm

Vi bjuder in miljöhandläggare och andra berörda från kommuner och länsstyrelser till ett heldagsseminarie om kunskapsläget kring uppställningsplatser för fritidsbåtar.

Dagens innehåll

Dagen bygger på föreläsningar, men även ett aktivt deltagande i form av frågor och egna erfarenheter/tankar från åhörarna.

Under dagen kommer valda delar av projektet "Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar" att presenteras.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Läshänvisning till projektets sammanställning
  • Handläggarstöd för fritidsbåtshamnar som togs fram inom miljösamverkan Västra Götaland och Halland
  • Två rapporter från SGI som behandlar ansvarsförhållanden och undersökningar och åtgärder.
  • Kunskapsläget/information hos andra aktörer.
  • Framtaget material inom miljösamverkan Stockholm samt Flödesschema för ärendegången kring EBH-frågan för uppställningsplatser.

Ett mer utförligt schema över dagens innehåll kommer att presenteras under hösten.

Kostnad

Seminariet är gratis och fika ingår. Deltagarna står däremot själva för lunch, resa och eventuellt logi.

Anmälan

VAR: Länsstyrelsen Stockholms län, Regeringsgatan 66, Stockholm

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2018

Kontakt