26- 29 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs 2018

Välkommen att anmäla dig till Västra Götalands läns regionala samverkanskurs som genomförs på Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla.

Syfte
Syftet med kursen är att utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv bidra till ökad förmåga för samordning och inriktning och därigenom öka förmågan till fredstida krishantering och totalförsvar.

Målgrupp
Personal i ledande funktion från de organisationer som normalt samverkar vid samhällsstörningar.

Inbjudna till att delta på utbildningen är, av respektive organisation utsedda, representanter från:

 • Kommunens krisledningsgrupp och räddningstjänst
 • Polismyndigheten, Polisregion Väst
 • Säkerhetspolisen, Sektion Väst
 • Västra Götalandsregionen
 • Sjöfartsverket, JRCC
 • Tullverket
 • Kustbevakningen
 • SOS Alarm AB
 • Försvarsmakten, Militärregion Väst
 • Sveriges Radio, Trafik- och serviceredaktionen
 • Trafikverket, region Väst
 • Migrationsverket, Region Väst
 • Elsamverkansledning Väst
 • Länsstyrelsen

Antalet kursdeltagare är maximerat till 30 personer. Länsstyrelsen kommer att göra urvalet utifrån deltagarnas geografiska hemvist samt arbetsställe.

Metodik
Kursen bygger på aktivt deltagande av kursdeltagarna. Ett flertal externa föreläsare bidrar till aktualitet och bredd.

Kursledning
Leif Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Granlund, Melleruds kommun

Johan Aremyr, Västra Götalandsregionen

Lars Barkestedt, Polisregion Väst

Anmälan

Anmäl dig via webbformuläret nedan senast den 31 augusti.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Hotell Bohusgården, Nordens väg 6, Uddevalla

KOSTNAD: Kostnad 6 400 kronor exklusive moms. Kursmaterial ingår samt helpension måndag till och med torsdag.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 aug 2018

Kontakt