11 jun 2018 klocka 09.00 - 16.00

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Handlingsplanen för grön infrastruktur är nu ute på remiss och vi bjuder in till en dag med diskussioner och möjlighet att ställa frågor. Vi går igenom handlingsplanen och diskuterar tillsammans mål och åtgärder. Vilka åtgärder kan kommunerna arbeta med och på vilket sätt kan Länsstyrelsen bidra?

Program

09:00 Fika

09.30 Länsstyrelsens uppdrag och handlingsplanens upplägg

09.45 Presentation av analyser, mål och förslag till åtgärder

11.30 Handlingsplanens roll i fysisk planering

12.00 Lunch

13.00 Diskussion om mål och åtgärder i handlingsplanen

14.00 Fika

14.30 Fortsatt diskussion om mål och åtgärder i handlingsplanen

15.30 Sammanfattning, frågor och avslutning

16.00 Slut

Mötet vänder sig till kommunala planerare, miljöstrateger, mark- och exploateringsingenjörer och kommunekologer.

Obs! max 4 personer per kommun. Antalet platser är begränsat. Deltagande är kostnadsfritt, men en avgift på 100 kr tas ut om du anmäler dig och inte kommer. Vi bjuder på en lunchwrap.

Inför mötet ser vi gärna att ni har läst kapitel 15 Prioriterade insatsområden samt bilaga 1 Åtgärdslista. Dessa utgör en viktig grund för diskussioner under mötet.

VAR: Hörsalen på Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

KOSTNAD: Deltagande är kostnadsfritt, men en avgift på 100 kr tas ut om du anmäler dig och inte kommer.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 maj 2018

Kontakt