04- 05 jun 2018 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning i FREDA beskrivning och farlighet

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning i att utreda och riskbedöma vid våld i nära relationer med stöd av FREDA beskrivning och FREDA farlighet. Syftet med utbildningen är att erbjuda verksamma inom kommunal socialtjänst ett stöd då våldsutsatthet inom en parrelation har identifieras och en utredning har initierats och/eller en riskbedömning behöver genomföras.

Utbildningen hålls under två heldagar i Uddevalla och riktar sig till yrkesverksamma inom kommunal socialtjänst som i sitt arbete utreder våldsutsatthet samt genomför riskbedömningar. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt god kännedom om det regelverk som styr socialtjänstens arbete.

Innan kursstart rekommenderas deltagarna genomgå webbkursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkurs om våld länk till annan webbplats

VAR: Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Plats kan överlåtas åt annan person men detta ska meddelas till arrangören. Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2018

Kontakt