29 maj 2018 klocka 09.00 - 16.00

Tillsynsdag om hälsoskyddsfrågor

Länsstyrelsen och Hälsoskyddsnätverkets arbetsgrupp bjuder in till en temadag kring Städning av offentliga miljöer. Vilka krav kan vi ställa som tillsynsmyndighet? Vad är bra städning? Hur kan man lägga upp tillsynen? Detta är några frågor som vi vill ta upp under dagen.

​Det blir även ett pass om förändringarna i Tobakslagen som berör många miljökontors tillsyn.

Anmälan är bindande. Om du uteblir utan avanmälan senast den 25 maj eller att någon annan ersätter dig så debiterar vi deltagaravgiften.

Program

9.00 Kaffe/te och smörgås

9.20 Välkommen!
Tillsyn av städning i offentliga miljöer – vad är utmaningen? Lotta Sahlin Skoog, Miljöskyddsavdelningen

9.30 Hygienråd för offentliga miljöer
Smittskydd Västra Götaland har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram ett material för grundläggande hygienutbildning som stöd till chefer i offentliga miljöer för deras egenkontroll.
Lotta Osbeck, Hygiensjuksköterska Västra Götalandsregionen

9.50 Lokalvård – hur svårt kan det vara?
Med lagkrav, regelverk, styrande dokument, politiska mål m.m. och alla som har synpunkter på städning.
Trine Paulsen, enhetschef, Internservice, Göteborg

10.20 Paus

10.30 Lagar och regler kring städning – i teorin och praktiken
Gällande bestämmelser och vägledning, rättsfall och praktiska exempel, hur vi ska motivera våra tillsynsbeslut.
Ann Dahlberg och Helena Emanuelson, Jurister Göteborgs miljöförvaltning

12.00 Gemensam lunch

13.00 Kontroll av städning och städmetoder.
Exempel ”ATP-mätare” och ”ultrarent” vatten.
Jan-Eric Bäck, Öckerö kommun

13.30 Så här arbetar vi med tillsyn av städning!
Exempel från Miljösamverkan Östra Skaraborg, Lerum med flera

14.15 Fikapaus

14.45 Ändringar i Tobakslagen
Förändringar i Tobakslagen träder i kraft under våren 2018. Den nya lagen innebär stora förändringar, inte minst på området rökfria miljöer. Vad får detta för konsekvenser för kommunernas tillsyn?
Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen

15:45 Sammanfattning av dagen

16:00 Dagen avslutas

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vi dela med oss av dokument från vår tillsyn av städning i offentliga miljöer. När du anmäler dig till temadagen så vill vi att du samtidigt anger vad du delar med dig av från din kommuns tillsyn, till exempel ett beslut, en checklista, en inspektionsrapport etcetera. Gå in på sidan Hälsoskydd och välj sedan lämplig undersida, exempelvis Skolor och förskolor, Vårdlokaler eller någon annan bransch och ladda där upp ditt dokument. I sidhuvudet på portalen finns Manualer där det finns beskrivet hur man gör. Dessa dokument kommer att ge bra bakgrundsinformation till dagens föreläsare och samtidigt kan vi lära av varandra.

VAR: Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2, Göteborg

KOSTNAD: 300 kr per person, inklusive lunch och förmiddags-/eftermiddagsfika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2018

Kontakt