05 jun 2018 klocka 09.00 - 12.30

Tematräff om E-cigaretter

Länsstyrelsen bjuder in till en tematräff om E-cigaretter. Syftet är att bidra med kunskap inom området samt skapa en dialog mellan olika funktioner för att underlätta arbetet på lokal nivå.

Målgrupp:
Tillsynshandläggare, brotts- och drogförebyggande samordnare.

Program

  • 9.00 Kaffe och smörgås
  • 9.30 E-cigaretter – användning, attityder och potentiella hälsoeffekter. Louise Adermark, Göteborgs universitet
  • 10.40 Kartläggning av internetförsäljning av E-cigaretter. Miia Vuolama, Länsstyrelsen
  • 11.00 Fruktpaus
  • 11.15 Ny lag om tobak och liknande produkter - koppling till E-cigaretter. Jakob Kilner, Länsstyrelsen
  • 11.30 Lokalt arbete runt E-cigaretter och samverkan i frågan - diskussion i grupper
  • 12.10 Sammanfattning
  • 12.30 Avslut

Du som är inbjuden ingår i något av länsstyrelsens nätverk inom uppdragsområden ANDTS, tillsyn samt brottsförebyggande arbete. Antalet platser är begränsat därav är målgruppen begränsad.

VAR: Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3 i Göteborg

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 maj 2018

Kontakt