29 maj 2018 klocka 11.00 - 12.30

Jämställdhet till lunch - Skövde

Välkommen till en seminarieserie med jämställdhet i fokus. Målet är att belysa olika aspekter av hur en jämlik och rättvis fördelning av resurser i det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras.

Föreläsningsserien har arrangerats under hösten 2017 och våren 2018. Den är del av ett regeringsuppdrag Västra Götalandsregionen genomför för att skapa jämställd regional tillväxt. Seminarieserien arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Målgrupp
Handläggare av regionala och kommunala utvecklingsmedel, företagsfrämjare, regionutvecklare och personer som arbetar med regional och kommunal utveckling.

Program

29 maj: Inkluderande innovationsfrämjande för hållbar regional tillväxt

Aktuella samhällsutmaningar och strävan efter hållbar regional tillväxt kräver en mångfald av innovationer och innovatörer. Vid denna presentation ges en överblick av befintlig forskning och praktiska exempel på inkluderande synsätt och arbetssätt i innovationsfrämjande insatser.

Föreläser gör Malin Lindberg, innovationsforskare och konsult. Hennes forskning handlar om inkluderande innovations- och företagsfrämjande, med fokus på jämställdhet, mångfald och social innovation. Hon utforskar också innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika organisationer, branscher och samhällssektorer.

Malin Lindberg, innovationsforskare och konsult.

Vid frågor kontakta:


Andrea Buske
010-224 43 69
072-207 31 29
andrea.buske@lansstyrelsen.se

Maria Talja
072-207 31 29
maria.talja@vgregionen.se

VAR: Lokal Panorama, Gothia Science Park, Kanikegränd 3B, Skövde.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj 2018

Kontakt