12 jun 2018 klocka 11.30 - 13.00

Jämställdhet till lunch - Göteborg

Välkommen till en seminarieserie med jämställdhet i fokus. Målet är att belysa olika aspekter av hur en jämlik och rättvis fördelning av resurser i det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras.

Föreläsningsserien har arrangerats under hösten 2017 och våren 2018. Den är del av ett regeringsuppdrag Västra Götalandsregionen genomför för att skapa jämställd regional tillväxt. Seminarieserien arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Målgrupp
Handläggare av regionala och kommunala utvecklingsmedel, företagsfrämjare, regionutvecklare och personer som arbetar med regional och kommunal utveckling.

Program

12 juni: Hur demokratisk är politiken för hållbar utveckling?

Föreläsning ger ett kritiskt perspektiv på kommunal och regional politik för hållbar utveckling. Projekt för hållbar utveckling har möjlighet att skapa förändringsprocesser till nytta för marginaliserade grupper men de kan även ytterligare osynliggöra och exkludera medborgares perspektiv. Det finns dock vägar runt dess spänningar med andra perspektiv på vad hållbarhet skulle kunna innebära i lokal utveckling.​

Föreläser gör Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. i offentlig förvaltning och verksam på KTH. Han medverkar i flera forskningsprojekt om medborgardialoger i kommunal planering samt demokratisering av staden med utgångspunkt i civilsamhällets organisering i miljonprogrammens stadsdelar. Hans forskning fokuserar på frågor om politik, offentlig förvaltning i städer, demokrati, social rättvisa, utveckling och civilsamhället.

Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. i offentlig förvaltning, KTH. Foto: Johan Bergmark

Vid frågor kontakta:


Andrea Buske
010-224 43 69
072-207 31 29
andrea.buske@lansstyrelsen.se

Maria Talja
072-207 31 29
maria.talja@vgregionen.se

VAR: Lokal De La Gardie, Länsstyrelsen, Södra Hamngatan 3, Göteborg (ingång via receptionen).

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 maj 2018

Kontakt