05 jun 2018 klocka 09.00 - 17.00

Ängsvallar - en studieresa i Skaraborg-Sjuhärad

Ängsvallsprojektet - en resa i Skaraborg-Sjuhärad

Välkommen att anmäla intresse att följa med på resa till några av de ängsvallar som ingått i Ängsvallsprojektet! Vi kommer titta på floran och diskutera projektets resultat och skötsel av ängsvallar. Kanske är det här något för din egen slåttervall.

Ängsvallsprojektet syfte har varit att undersöka gamla åkermarkers potential att bli artrika slåttermarker.

Läs mer om Ängvallsprojektet

VAR: Kontakta Marina Bengtsson för mer info

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 maj 2018

Kontakt