Utveckling av landsbygder

Det finns många möjligheter för dig som vill bo, arbeta eller driva företag på landsbygden. I Sverige finns ett landsbygdsprogram som ska stärka förutsättningarna för alla som bor och verkar på landsbygden. Det finns flera olika stöd och ersättningar som du kan söka genom landsbygdsprogrammet. Vi på Länsstyrelsen ska se till att programmet gör så stor nytta som möjligt i Västra Götalands län.

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället.

Grundläggande betaltjänster

Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

Stöd till bredbandsutbyggnad

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden.

Kompetensutveckling och rådgivning

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden.

Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar

Investeringar i rekreation och turism

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på landsbygden. Du kan få stöd för till exempel badplatser, lekplatser och leder för vandring.

Investeringar i rekreation och turism

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Partnerskapet i Västra Götaland är gemensamt för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. Partnerskapet är en länk mellan myndigheten och de olika aktörerna i länet. Partnerskapets roll är att hjälpa till i arbetet med att prioritera, visa på behov och ge inspel vid beslut. Partnerskapet är också delaktiga i uppföljning och revidering av den regionala handlingsplanen.

 

I partnerskapet ingår


Västra Götalandsregionen

Gabriel Skarbäck

​LRF

​Jan Landström

Arbetsförmedlingen

​Niklas Pettersson

SLU

​Margareta Stigson

Bygdegårdarnas distriktsförbund ​

​Benny Jansson

Kommunalförbunden​

​Magnus Fredricson

​Konsument Göteborg

-

​Skogsstyrelsen

​Desiree Jacobsson

Leader

​Annika Andersson

​Fiskerinäringen

Lars Björneld​

​Länsstyrelsen, sakkunnig jämställdhet

-

JTI ​Johan Laurell

​Göteborgs Universitet

​Marie Stenseke

Partnerskapet leds av enhetschef Ingrid Guldbrand, enheten för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen.

Kontakt