Naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Vill du röja betesmark för att öka natur- och kulturvärdet? Eller har du kanske en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Du kan söka stöd för dessa åtgärder.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Stöd till lokala naturvårdsinsatser – LONA

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag på 50 procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Stöd till lokala naturvårdsinsatser – LONA

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Kontakt