Vård- och underhållsplanen skickas som PDF till: vastragotaland@lansstyrelsen.se med en begäran om yttrande.

Du kontaktar oss genom växeln 010-22 44 000 och ber att få tala med den handläggare som ansvarar för din kommun gällande kyrkor och begravningsplatser. Det går också bra att kontakta oss via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Detta behövs för att ansöka

Ansökan ska göras av behörig företrädare för fastighetsägaren. Handlingarna ska tydligt redogöra för vilka åtgärder som är aktuella.

Obligatoriska uppgifter i ansökan är:

  • En beskrivning av och en motivering till den föreslagna åtgärden
  • En  redovisning av tilltänkt arbetsmetod och/eller material
  • En konsekvensbeskrivning av den föreslagna åtgärdens påverkan på byggnadens eller anläggningens kulturhistoriska värden

För att ansöka om tillstånd använder du denna blankett: 

Ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen för kyrkliga kulturminnenPDF

Bifoga de nödvändiga bilagorna.

Handlingarna skickar du in via e-post till: vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län