Bostäder

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen.

Samfällighetsföreningar

Stöd till renovering för äldre

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker delar av byggkostnaden.

Stöd till renovering för äldre

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län