Vildsvin

En effektiv vildsvinsförvaltning kräver att markägare och jägare samarbetar över stora områden. Lokalt kan täta vildsvinspopulationer orsaka stora skador för bland annat jordbruket. Vildsvin rör sig över relativt stora områden och kan förflytta sig över många olika fastigheter när de letar efter föda och ostörda platser för vila.

Förvaltningsplan för vildsvin i Västra Götalands län

Jakttid

Jakttiden för vuxna vildsvin är den 16 april - 15 februari. Årsungar av vildsvin får jagas hela året men suggor med kultingar är fredade.

Att jaga vildsvin med hjälp av hund är tillåtet den 1 augusti - 31 januari. Vildsvin får jagas dygnet runt, men eftersom de vanligtvis är nattaktiva jagas de ofta på åtel (lockmat) nattetid.

Hjälpmedel

Fast belysning vid åtel är tillåten när man jagar vildsvin. Du kan söka tillstånd hos oss på Länsstyrelsen om du vill använda rörlig belysning eller mörkerriktmedel vid skyddsjakt på vildsvin som orsakar skada i odlingar.

Ansökan om tillstånd att använda rörlig belysning eller bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvinPDF

Afrikansk svinpest

Den mycket smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa och rör sig allt närmare Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot överförs ofta smittan till vildsvin av människor som reser över landsgränser och lämnar matrester efter sig. Därför finns det några viktiga punkter att tänka på för att förhindra spridning.

  • Mata inte vilda djur eller tamgrisar med matavfall och lämna aldrig matavfall så att vilda djur eller tamgrisar kommer åt det.
  • Ta inte med fläsk- eller charkprodukter från smittade länder. De kan innehålla virus!
  • Tänk på att rengöra kläder och utrustning om du besökt smittade länder och du varit i kontakt med vilda djur eller grisar.
  • Rapportera sjuka eller självdöda vildsvin till SVA tel. 018-67 40 00 eller genom formuläret rapporteravilt.sva.selänk till annan webbplats.

Läs mer om afrikansk svinpest:

Afrikansk svinpest, Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Afrikansk svinpest, SVA:s webbplats (Statens veterinärmedicinska anstalt)länk till annan webbplats

Kontakt