Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya beslut av amerikansk yngelröta i Hallands län

Kliniska symtom på amerikansk yngelröta. Foto Marie-Louise Simonsson.

Hävning av övervakningszon i Laholms kommun och ny skyddszon i Halmstad kommun.

Hävning av övervakningszon i Laholms kommun och upprättande av ny skyddszon i Halmstad kommun.

Du har väl uppdaterat uppställningsplatser för dina bin? Du anmäler och uppdaterar dina uppställningsplatser på sidan Biodling:

Anmäl eller uppdatera dina utställningsplatser på sidan Biodling

Har du uppställningsplatser som inte längre är aktuella? Kom ihåg att avregistrera dem:

Avregistrera uppställningsplatser

Kontakt

Bitillsynen för Västra Götaland och Hallands län

Telefon växel 010-224 40 00

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss