Markägare som söker djur

Förmedlingen är i första hand till för naturliga ängs- och betesmarker men har du andra arealer som går att beta och/eller skörda grovfoder på är de också välkomna.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare, eller kontaktperson, fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig. Intresseanmälan ligger kvar på vår webbplats till och med november varje år.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Välj kommun/kommuner * (obligatorisk)
Välj kommun/kommuner
Vad finns tillgängligt för betesdrift? * (obligatorisk)
Vad finns tillgängligt för betesdrift?

Om du vill ange annat än vad som finns valbart kan du använda fältet "Övriga upplysningar".

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats..

Notera att detta är en förmedling av kontakter. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor.

Intresseanmälningar

Alla intresseanmälningar hittar du på vår sida om betesförmedling

Hör av dig till Länsstyrelsen (rikt.odlingslandskap.vastragotaland@lansstyrelsen.se) om du vill ta bort dina uppgifter.

Tips för betesavtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • om det ingår tillgång till stall,
  • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada,
  • på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Kontakt