Betesförmedling

Illustration av betande djur: getter, hästar, får och en ko.

Här lägger vi kontaktuppgifter till markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför möjliggör vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar nedan. Titta gärna i listan innan du gör din intresseanmälan, kanske finns redan det du efterfrågar. Vill du göra en intresseanmälan? Klicka på aktuell länk nedan för att fylla i din intresseanmälan. Din anmälan läggs in manuellt på sidan, du kommer därför inte se dina uppgifter direkt.

Djurägare som söker mark

Markägare som söker djur

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Ansvar och betesavtal

Att vi möjliggör kontakt betyder inte att vi tar ansvar för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkor. Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal. Du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
  • om det ingår tillgång till stall,
  • vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada,
  • på mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Söker (område och mark)

Djurslag

Jonathan Malmevik

jonathanmalmevik@
hotmail.com

Betsmark - Essunga, Falköping, Grästorp, Trollhättan, Vara, Vårgårda

Dikor

Jonny Knutsson

0708-48 01 87

Betesmark - Herrljunga och Falköping

20-tal kvigor + tjur

Ove Conradsson

Ove@conrads.
nu

Betesmark, vall att skörda - Ale, Alingsås, Lerum, Falköping, Skövde

Simmental dikor med kalv

Ove Conradsson

Ove@conrads.
nu

Betesmark, vall att skörda - Lerum, Falköping

Cirka 8-10 varmblods-hästar

Christian Håkansson

aoc@live.se

Betesmark, efterbete på slåtteräng, vall att skörda - Färgelanda, Grästorp, Mellerud, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg

Nötkreatur

Kenneth Wallin, Annika Pettersson

dysan19@
hotmail.se

Betesmark, slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda - Bollebygd, Borås

Hästar

Emma Nordling

emma.nordling@live.se

Betesmark - Göteborg, Säve med omnejd

Getter

Jenny Andersson

rosenskog3@
gmail.com

Betesmark - Falköping

Får

Limmareds Säteri AB

jesper@limmaredssateri.se

Betesmark, efterbete på slåtteräng - Borås, Svenljunga, Tranemo

Nötkreatur

Andreas Heurlin

vastergardslamm@gmail.com

Betesmark, slåtteräng att skörda, vall att skörda - Bollebygd, Härryda, Mark

Får

Susanne Jaking

susotob@
hotmail.com

Betesmark - Kungälv

Häst

Annika Teibl

annika.teibl@
gmail.com

Betesmark - Ale, Kungälv, Lilla Edet

Häst

Jennie Arpfjord

jennie.atpfjord@klaragymnasium.se

Vall att skörda - Kungälv

Häst

Susanne Gård

fam.gard@tele2.se

Betesmark - Falköping, Tidaholm

Får, liten grupp tackor med lamm

Jessica Koskinen

svensk.redovisning@gmail.com

Betesmark - Lerum, Partille

Häst

Marianne Carlsson

bohuslamm@
telia.com

Betesmark, Efterbete på slåtteräng - Stenungsund

Får

Ulrika Olausson

ulrika.nol@
cloud.com

Betesmark - Ale

Häst

Åsa Karlsson

nikita_felicia@
hotmail.com

Betesmark, Efterbete på slåtteräng - Göteborg. Vill hyra lite mark för häst, gärna året runt med möjlighet att bygga ett lösdrift. Gärna i närheten av Säve

Häst

Mariana Eklindh

janaeklindh0@
gmail.com

Betesmark - Götenen

Häst

Tanja Hiekkanen

fam_hiekkanen
@hotmail.com

Betesmark - Skövde, så nära säter som möjligt.

Hästar

Jessica Westerholm

jessica.westerholm@hotmail.com

Betesmark - Svenljunga, endast i närheten av Axelfors.

Häst

Sandra Nyberg

s.c.nyberg@
hotmail.com

Betesmark - Göteborg, Härryda, Mölndal

Häst

Katarina Zetterlund

kattis.zetterlund@telia.com

Betesmark, Efterbete på slåtteräng - Alingsås, Bollebygd, Borås

Hästar

Olivia Eriksson

oliviarse.non@
gmail.com

Betesmark - Ale, gärna i/nära Älvängen

Häst

Sofia Lindström

sofialindstrom87@hotmail.com

Betesmark - Töreboda

Hästar

Agneta Nilsson

aggefrog@
hotmail.com

Betesmark - Göteborg, Lysekil

Häst

Josefine Ölmdal

Jossan.ife@
gmail.com

Betesmark - Borås

Hästar

Linnea Lindberg

sodrakedum@
gmail.com

Betesmark, vall att skörda - Essunga, Grästorp, Herrljunga, Vara, Vårgårda

Häst.
Söker akut bete då vi saknar plats om 13 dagar

Kristian Fredriksson

Kristian126@
hotmail.com

Betesmark, efterbete på slåtteräng, vall att skörda - Alingsås, Vårgårda

Rödkulla kor med kalv

Christer Held

held.ab@live.se

Slåtteräng att skörda, vall att skörda. Bara intresserad av att ta hö på ängar eller vall - Grästorp

Får och häst

Emil Karmark

emil@mariebergsgard.se

Betesmark, slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda - Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Trollhättan

Nöt och lamm

Anita Saito

skogshest@
icloud.com

Betesmark, slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda - Åmål

Häst

Charlotte Nordström

lottie.nordstrom@hotmail.com

Betesmark - Ale, Kungälv, Lerum

Häst

Lovisa Backman

backman.hovslageri@outlook.com

Betesmark - Alingsås, Härryda, Lerum, Partille

Häst

Malin Gustavsson

malinbilldal@
gmail.com

Betesmark, efterbete på slåtteräng - Göteborg, Mölndal

Häst

Axel Bergsten

axel.bergsten@hotmail.com

Betesmark för naturbetes- och bevarandeprojekt med gotlandsruss. Minst 15 ha gräsmark och skog. Gärna över 100 ha. Hör gärna av dig för att diskutera eller om du har frågor. Alla förslag är välkomna.

Hästar

Sandra Danneman


sandra.danneman@telia.com

Betesmark, Orust

Islandshästar

Marcus Andersson

bodanegard@hotmail.com

Betesmark. Slåtteräng att skörda, efterbete på slåtteräng, vall att skörda. Färgelanda

Dikor, ungdjur

Sven-eric Lundell

lundells193@gmail.com

Betesmark, Skara

Hästar

Lennart Fransson

eklanda11@gmail.com

Betesmark, Essung och Grästorp

Dikor, kvigor

Jan W. Johansson

jank.johansson@yahoo.se

Betesmark, slåtteräng att skörda, vall att skörda. Hjo

Gäss

Katarina Widell

akewidell@gmail.com

Betesmark, Gullspång

Får, helsingefår

Pernilla Esping

pernilla.esping@gmail.com

Betesmark, Stenungssund. Gärna bete i Ucklum.

Får

Hanna Rosvall

hannahrosvall@hotmail.com

Betesmark, naturbete till mindre hästflock, Strömstad, Tanum

Häst

Lisette Fritzon

lisette@
westlamm.se

Betesmark, Falköping, Hjo, Skara, Skövde, Tidaholm, Vara

Får

Benjamin Gran Danielsson

benjamin@pascorum.se

Betesmark, Slåtteräng att skörda, Efterbete på slåtteräng, Ale, Göteborg, Kungälv

Får

Elin Lorin

elin.lorin@gmail.com

Söker bete alternativt lösdrift, Lerum

Häst

Sandra Nyberg

s.c.nyberg@hotmail.com

Betesmark, Göteborg, Härryda

Häst


Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Övriga upplysningar

Lee Borg

leeborg2014@gmail.com

Falköping, ca 2000 kvm

Vildvuxen torptomt, sly

Jag planerar att bo i torpet april/maj - sept/okt, stängsel, vind och solskydd, vattentillgång ordnas vid överenskommelse, gärna både 2020 och 2021.

Maria Bergqvist

liselund2025@
hotmail.com

Gården ligger utanför Stenstorp

Falköping
4-5 ha

Betesmark med 
fårstängsel

Tillgång till vatten, stängsel

Göran Starkebo

goran.starkebo@caratlaw.se

Vänersborg
6 ha

Restaurerad betesmark

Stängsling pågår, elstängsel

Birgitta Grahe

bwgs@hotmail.com

Tranemo
5 ha

Betesmark

Måste stängslas. Tillgång till vatten finns.

Sune Olsson

glimmer.t@
hotmail.com

Bengtsfors
ca 5 ha

Åker

Inget stängsel. Tillgång till vatten och el finns.

Malin Hedlund

hedlundmalin@
hotmail.com

Gullspång
ca 4 ha

Gammal åker/vall. Marken har inte använts på ca 30 år. Den håller på att växa igen. Vore bra om den kunde betas av.

Inget stängsel. Vatten och tillsyn finns.

Sven Bartilsson

sven.bartilsson@netatonce.net

Svenljunga
5 ha

Betesvall och betesvall på åker. Inte betat på typ tre år. 

Tillgång till vatten, el, stängsel. Relativt nyss stängslat.

Wictor Johansson

Sarestad.entreprenad@gmail.com

Grästorp
2 ha

Bete

Tillgång till vatten, el, tillsyn

Anders Broman

anders.o.broman@telia.com

Lysekil, Munkedal, Orust, Strömstad, Sotenäs, Stenungsund, Tanum, Tjörn, Uddevalla
1 ha

Dalgång delvis fuktig

Tillgång till vatten, stängsel, tillsyn. Hägnet passar för 2-3 mindre hästar alt. Highland cattle som kan röja lite bland buskar och älggräs.

Linda Andersson

stallvra@gmail.com

Mark 4 ha

Betesmark vid sjön

Elstängsel finns. Tillgång till vatten, tillsyn

Sandra Dannerman

sandra.danneman@telia.com

Orust 4 ha

Bete

Elstängsel finns.

Lisa Thuden

lisa.thuden@
gmail.com

Bollebygd
1-2 ha

Ängs- /betesmark

Tillgång till vatten, el, stängsel, viss tillsyn

Margaret Larsson

maggan13858
@gmail.com

Strömstad
4 ha

Betesmark och strandmark vid Strömsvattnet

Tillgång till vatten, delvis eltråd

Thomas Petersson

thomas.n.petersson@svenskakyrkan.se

Skara 2,5 ha

Hagmark med fårstaket, eltråd

Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn. Endast nötdjur 4-5 st

Linda Tång

linda@graboholm.se

Lerum 2 ha

Ängsmark

Tillgång till vatten, elstängsel. Betet är lämpligt för hästar

Helena Berg

helenaochlinnea.berg@spray.
se

Essunga
ca 5 ha

Naturmark bete med 4-tråds elstängsel, fårstängsel

Tillgång till vatten, el, stängsel, tillsyn

Emelie Amborn

emelie.amborn@gmail.com

Tranemo
7-8 ha

Åkermark, ängsmark, naturhagar, skogshagar

Tillgång till vatten, el, stängsel och tillsyn efter behov

Kim Alexandersson

kim.alexandersson@uddevalla.
se

Uddevalla
8 ha

Äng, det finns cirka 8 ha för att ta ensilage /hösilage

Kan användas som bete också men finns ej idag stängsel

Lennart Grebelius

lennart@
satila.net

Alingsås, Bollebygd, Borås 6 ha.

Fårbete

Tillgågn till vatten, el, fårstängsel. Marken finns i Gesebol, ca 2 mil nordväst om Borås, ca 3 mil sydost om Alingsås

Liza Rapp

rappens.kaniner@gmail.com

Grästorp
ca 1 ha

Bete/vall. Går även att slå och ha som foder

Tillgång till vatten, stängsel, tillsyn

Andreasson

fullblod1997@
yahoo.se

Mark ca 5h

Blandat. Passar till hästar, får och nötdjur.

Tillgång till vatten och stängsel (elband).

Mia Knutsson

miamammut@
hotmail.com

Trollhättan 0.5 ha

Äng/gräs. Kuperat. Även skogsglänta kan ingå. Kan nog passa till getter eller får. 

Viss tillsyn kan avtalas. Inget stängsel p.g.a. att det bör anpassas till eventuella djur. 

Camilla Kaltin

camilla.kaltin@
fortnox.se

Tranemo
15 ha

Åkrar

Tillgång till vatten, el, häststängsel, tillsyn

Nicklas Raask

nicklas@
connectra.com

Lerum 1 ha

Sommarbete/
hage

Tillgång till elstängsel. Ev. tillgång till vatten via närliggande brunn.

Malin Strömblad

malin.stromblad@gmail.com

Tjörn ca 5 ha

Åker, bergsimpediment och mindre ängar. Önskar hålla våra marker öppna och gärna då betad av får eller getter.

Endast tillgång till mark. Vi har blandad typ av mark, dock ännu inte stängslad. Stängsel diskuteras och bestäms tillsammans.

Roger Hallgren

roger.hallgren@bahnhof.se

Orust 1 ha. En något mindre betesmark om ca 0,3 ha finns också.

Betesmark för djur och/eller för att skörda foder

Det finns en bäck vid gränsen till betesmarken. Marken behöver stängslas. Görs i överenskommelse med låntagare av marken. El kan dras med förlängningssladd från boningshuset, alternativt från en angränsande grannfastighet. 

Tomas Arens

tarens_173@
hotmail.com

Borås, Mark, Svenljunga
3 ha

Betesmark, skogsbete

Tillgång till vatten och tillsyn.

Lage Rylander

lage.rylander@
gmail.com

Tjörn 2 ha

Strandängar. Mest lämpat för nötungdjur

Tillgång till vatten, taggtråds-stängsel, tillsyn.

Dan Gröning

dan_groning@hotmail.com

Munkedal, 4 ha

Ängsmark

Tillgång till vatten och el.

Glenn Svedberg

glenn.svedberg@telia.com

Uddevalla, 1-2 ha

Blandad mark, delvis slybeväxt, havsnära. Passar får och/eller getter.

Fårstängsel med extra överliggare. Tillgång till vatten, el och tillsyn.

Johan Selvén

selven_217@hotmail.com

Lilla Edet, 0,6 ha

Gräsmatta på ca 6000m2 utanför mitt hus uppdelat på 3 ytor om ca 2000m2.

Inget stängsel. Tillgång till vatten och el.

Mattias Sandberg

sandbergmattias@hotmail.com

Stenungsund, 1,8 ha

Gammal vall/betesmark intill vattendrag

Inget i dagsläget. Tillgång till vatten och el. Tillsyn möjlig under större delen av juli.

Björn Särnerblom

Kopperud175@gmail.com

Mellerud, 4 ha

Äng

Inget stängsel. Tillgång till vatten och el.
Mer mark är möjligt men är sämre.

Erika Petersson

erikapetersson1977@gmail.com

Falköping, Tidaholm, 1 ha

Bete

Fårnät.
El, Stängsel.

Kerstin Edman

kerstinedman90@gmail.com

Lysekil, Orust, Uddevalla,
10 ha

Bete, slåtter

Elstängsel.
Vatten, El, Stängsel, Tillsyn.
Har ett litet område med fårstängsel, samt en rulle på logen.

Camilla Kaltin

camilla.kaltin@gmail.com

Tranemo, 2 ha

Betesmark

Elstängsel, tillgång till vatten och tillsyn. Två km utanför Tranemo.

Nadja Moeschlin

nadjamoeschlin@gmail.com

Orust, 1 ha

Äng, skog och sly

Vatten, el, tillsyn. Det finns stolpar samt eltråd, dock ej aggregat.

Wind Kristensson

wind.kristensson@gmail.com

Tjörn, 3 ha

Vall och bete (50/50)

Stängsel saknas men el finns.

Håkan Eriksson

hakerik@icloud.com

Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, 5 ha

Betesmark får

Tillgång till vatten och el


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Betesförmedlingen ingår i en satsning för skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt