Bäver

När krävs det tillstånd att förstöra bäverdamm eller boplats?

Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bäverns boplats eller dammbyggnad mellan 1 oktober och 30 april. Tillstånd lämnas enbart om det är absolut nödvändigt för att förhindra omfattande skador.

Mellan maj och september behövs inget tillstånd att riva bäverdämme. För att riva bäverhyddor krävs däremot tillstånd även under denna tid.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Den allmänna jakttiden i Västra Götalands län är mellan 1 oktober till den 10 maj. Om det finns ett behov av skyddsjakt under annan tid kan Länsstyrelsen bevilja tillstånd (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning för att få beviljad skyddsjakt är att denna åtgärd anses nödvändig för att förhindra omfattande skador.

Vad är orsaken till restriktionerna?

Rivning av boplats och dammbyggnad under vinterhalvåret kan orsaka djurplågeri. Is och för lågt vattenstånd kan äventyra bäverns möjligheter att komma åt sin föda. Boplatsen och den damm som reglerar vattennivån vid hyddan är av stor betydelse för bäverns möjligheter att överleva vintern. Skyddsjakt under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakttidens början.

Ladda ner blankett för ansökan om tillstånd att riva bäverdamm/bäverdammar Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster.


Får jag använda slagfälla (Conibear) för att jaga bäver?

Conibearfällan är en kanadensisk slagfälla tillverkad för fångst av utter och bäver. Länsstyrelsen får lämna särskilt tillstånd till jakt med fångstredskap som dödar bäver, om risken för bifångst av utter minimeras. Utbildning krävs för att få använda fällan. Länsstyrelsen är restriktiv med att meddela tillstånd att använda slagfällan, eftersom det alltid finns en risk för bifångst av utter. Uttern är en rödlistad art som måste skyddas. Tillstånd till slagfälla för bäver meddelas främst då stor skada har uppstått eller risken för stor skada är överhängande, samt att konventionell jakt i princip inte kan bedrivas.

Alternativa fällor finns

Det finns alternativa levandefällor som kan användas vid fångst av bäver, exempelvis Bävertunneln. Dessa bör användas i första hand, så att eventuell bifångst av utter kan släppas ut och leva vidare.

För att ansöka om tillstånd att få använda slagfälla för bäver, använd vår e-tjänst för ansökan om skyddsjakt. Kom ihåg att bifoga ditt kursintyg som visar att du genomgått utbildning för att använda slagfällan.

Kontakt