Bäver

När krävs det tillstånd att förstöra bäverdamm eller boplats?

Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bäverns boplats eller dammbyggnad mellan 1 september och 30 april. Tillstånd lämnas enbart om det är absolut nödvändigt för att förhindra omfattande skador.

Mellan maj och augusti behövs inget tillstånd att riva bäverdämme. Regeln gäller under allmän jakttid för bäver. För att riva bäverhyddor krävs däremot tillstånd även under denna tid.

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Den allmänna jakttiden i Västra Götalands län är mellan 1 oktober till den 10 maj. Om det finns ett behov av skyddsjakt under annan tid kan Länsstyrelsen bevilja tillstånd (23 a och 29 §§ jaktförordningen). En förutsättning för att få beviljad skyddsjakt är att denna åtgärd anses nödvändig för att förhindra omfattande skador.

Vad är orsaken till restriktionerna?

Rivning av boplats och dammbyggnad under vinterhalvåret kan orsaka djurplågeri. Is och för lågt vattenstånd kan äventyra bäverns möjligheter att komma åt sin föda. Boplatsen och den damm som reglerar vattennivån vid hyddan är av stor betydelse för bäverns möjligheter att överleva vintern. Skyddsjakt under fredningstiden innebär risk för att ungar görs föräldralösa. Årsungarna är beroende av föräldrarna ända fram till den allmänna jakttidens början.

Ladda ner blankett för ansökan om tillstånd att riva bäverdamm/bäverdammarPDF

Kontakt