Ansök om tillstånd till utplantering av fisk

För att plantera ut fisk i ett vattenområde krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Ytterligare bestämmelser som reglerar utplantering av fisk finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut eller flytta fisk i naturen.

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk vid prövning av din ansökan.

Genom tillståndsprövningen ska Länsstyrelsen ansvara för att olämpliga arter av fisk respektive parasiter och smittsamma sjukdomar inte sprids. Utplantering av fisk ska även skapa förutsättningar för ett livskraftigt och självreproducerande bestånd eller medföra ett förbättrat fiskutbyte.

Utplantering av en ny fiskart kan få oönskade effekter på sjöns ekosystem. Förhållandena mellan rovdjur och bytesdjur kan förändras och konkurrensen mellan arterna öka. Utplanteringen kan medföra att arten med tiden försvinner från sjön eller att en annan art går kraftigt tillbaka.

Uppgifter om sökande


Utplantering av art: * (obligatorisk)
Utplantering av art:

Utplantering av art:
Utplantering av art:

UTSÄTTNINGSPLATS

Om sjönummer inte kan uppges eller om utsättningen görs i vattendrag ska denna karta bifogas.

Utplanteringsvattnets namn eller fastighetsbeteckning vid utplantering i damm

Ange koordinater i SWEREF99TM


Välj en eller flera kommuner (använd Ctrl-knappen för att välja fler kommuner)


Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras? * (obligatorisk)
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska utföras?Hänvisa även gärna till eventuellt tidigare diarienummer6 Exempelvis Anl123
Se sjv.se för att hitta anläggningsnummer.
etjanst.sjv.se/cvrpub-gui

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss