Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Tillsynsmän i Västra Götaland

Är du intresserad av att göra en fiskevårdande insats och arbeta som tillsynsman? Kontakta Therese Jansson på Länsstyrelsens fiskenhet på therese.jansson@lansstyrelsen.se, för mer information om utbildning och arbetsuppgifter. Det finns cirka 850 tillsynsmän i länet.

Ansökan om förordnande för fisketillsyn Pdf, 334.1 kB.

Tjänstetecken

Tjänstetecknet för en fisketillsynsman består av ett emblem och en funktionsbeteckning som du får kostnadsfritt av Länsstyrelsen. Förlorar du ditt tjänstetecken ska du omedelbart anmäla det till oss. När ett förordnande upphör att gälla och inte ska förlängas, ska tjänstetecknen skickas tillbaka till den länsstyrelse som utfärdat förordnandet. 

Vänern och Vättern

Ansvaret för tillsynen i Vänern är delat mellan Kustbevakningen och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Värmland utför själva fisketillsynen medan Länsstyrelsen i Västra Götaland har förordnade tillsynsmän, som tillsammans med myndigheten utför tillsynen. Kustbevakningens station är belägen i Vänersborg och de har tillgång till både mindre och större fartyg.

För Vänern finns en gemensam översiktlig tillsynsplan framtagen av de båda länsstyrelserna under 2006. Planen beskriver Vänerns vattenområde, omfattning av fisket, inriktning på verksamheten samt en generell policy för operativ tillsyn. Planen beskriver också samarbetet mellan de två ansvariga länen samt respektive läns tillsynsorganisation.

Tillsynen i Vättern bedrivs av två fisketillsyningsmän förordnade av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Kontakt