Sommaren lockar till aktiviteter och firande – det här gäller enligt covid-19-lagen

Här hittar du samlad information om vad som gäller för inför sommarens allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata firanden, till exempel studentfirande eller bröllop

Vad gäller för allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Vad gäller för motionslopp?

Motionslopp, exempelvis cykellopp och löpartävlingar, ses i normalfallet som en offentlig tillställning och är oftast antingen tillstånds- eller anmälningspliktig hos Polisen. För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. Tävlingsområdets storlek har ingen betydelse för deltagarantalet.

Antalet idrottsutövare kan vara högre för idrottstävlingen i sin helhet, exempelvis om 10 idrottsutövare går i mål och sedan lämnar tävlingsområdet kan 10 nya idrottsutövare gå in i startområdet, så länge inte fler än 150 idrottsutövare befinner sig samtidigt på start-, tävlings- och målområdet.

Vad gäller för privata firanden?

Följ nationella och regionala rekommendationer för den enskilde, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Det kan bland annat handla om studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningskaffe. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare

Vad gäller för studentfirande?

Folkhälsomyndigheten har kommit med riktlinjer inför studentexamen 2021. Studentflak, studentkortege och motsvarande är tillfälligt förbjudet. Att fira studenten ombord på en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när någon hyr en lokal för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester eller firanden för fler än åtta personer.

Folkhälsomyndigheten om studentfirande 2021 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten om skolavslutningar 2021 Länk till annan webbplats.

Vad gäller för vigsel / bröllop?

En religiös vigsel kan i regel ses som en allmän sammankomst för religionsutövning. Om vigseln ses som en allmän sammankomst och sker inomhus får 50 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 8 personer delta. Om vigseln sker utomhus får 500 personer delta om de har en anvisad sittplats annars får max 100 personer delta. En borgerlig vigsel är inte en allmän sammankomst och omfattas därför inte av deltagarbegränsningen.

Observera att för bröllopsmiddag eller fest i samband med vigseln kan reglerna för privata sammankomster enligt den tillfälliga covid-19-lagen gälla. Om sammankomsten, exempelvis bröllopsmiddag eller fest, hålls i en hyrd lokal får därför maximalt 8 personer delta.

Vad gäller när människor samlas i parker?

Det finns möjlighet för en kommun att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel, exempelvis en park eller en badplats. Tänk på att det är den som anordnar en tillställning som förväntas hålla sig uppdaterad om vad som gäller.

Fler frågor och svar

Hos Polisen hittar du fler frågor och svar om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer om vilka deltagarantal som gäller för sammankomster och olika lokaler

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn av tillfälliga covid-19-lagen eller uppfattar du att en verksamhet inte följer den tillfälliga covid-19-lagen?

Då är du välkommen att höra av dig till: