Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen gäller en rad begränsningar för verksamheter för att förhindra smittspridning av covid-19. Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Vilka begränsningar som gäller, informationsblad på flera språk och vanliga frågor och svar hittar du på följande sidor.

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Vilka platser och verksamheter som är aktuella för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Vite kan bli aktuellt om åtgärderna inte genomförs

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar veckovis hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet på tisdagar. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Veckovis nationell tillsynsuppföljning

Rapporter till regeringen

Sammanfattande nyheter om rapporternas innehåll

Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är samordnande för Länsstyrelsernas tillsynsuppdrag av covid-19-lagen, sammanfattar varje vecka det viktigaste i den nationella rapporten till regeringen och publicerar det i en webbnyhet.

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen?

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns lägesbilder

Här kommer vi posta Västra Götalands läns lägesbilder om tillsynsuppdraget från och med tisdag 26 jan 2021.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 28 Pdf, 582.4 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 27 Pdf, 582.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 26 Pdf, 587.9 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 25 Pdf, 582.3 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 24 Pdf, 582.7 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 23 Pdf, 591.6 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 22 Pdf, 597.8 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 21 Pdf, 583.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 20 Pdf, 583.6 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 19 Pdf, 584.3 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 18 Pdf, 583.2 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 17 Pdf, 581.8 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 16 Pdf, 587.3 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 15 Pdf, 594.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 14 Pdf, 581.4 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 13 Pdf, 582.3 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 12 Pdf, 586.1 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 11 Pdf, 575.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 10 Pdf, 575.4 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 9 Pdf, 575.8 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning - vecka 8 Pdf, 576.3 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning – vecka 7 Pdf, 580.9 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning – vecka 6 Pdf, 580.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning – vecka 5 Pdf, 584.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning – vecka 4 Pdf, 577.5 kB.

Lägesbild tillsyn tillfällig covid-19-lagstiftning – vecka 3 Pdf, 577.4 kB.

Hos Regeringskansliet hittar du fler frågor och svar om den tillfälliga covid-19-lagen och vad den innebär.

Frågor och svar om den tillfälliga covid-19-lagen på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor om Länsstyrelsen i Västra Götalands tillsyn av tillfälliga covid-19-lagen eller uppfattar du att en verksamhet inte följer den tillfälliga covid-19-lagen?

Då är du välkommen att höra av dig till: