Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Kommuner och företag som tidigare har skickat in en ansökan kommer att kunna beviljas stöd, under förutsättning att de pengar som regeringen avsatt för 2021 räcker.

Hur blir det med ansökningar som ännu inte fått beslut?

Privatpersoner

Regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att Länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner.

Privatpersoner som inte fått sitt beslut om stöd innan 15 januari 2021 kommer få ett avslagsbeslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har börjat avslå de ansökningar som ligger i vår kö. Det är många ansökningar som kommit in så det kan dröja innan ditt avslagsbeslut tas.

Information om kommande besked om avslag för privatpersoner hos Energimyndigheten länk till annan webbplats

Frågor och svar om investeringsstödet för solceller hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Stödet för privatpersoner har ersatts med skattereduktion för grön teknik

Det statliga stödet för solceller har ersatts med skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Om skatteavdraget grön teknik för privatpersoner hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Om skatteavdraget grön teknik för installatörer hos Skatteverketlänk till annan webbplats

För installationer gjorda under 2020 kan privatpersoner söka rotavdrag i efterhand

För de privatpersoner som inte har fått sin ansökan om stöd beviljad och inte heller har ansökt om rotavdrag för en redan genomförd solcellsinstallation finns möjligheten att kontakta leverantören och be att denne ändrar sin faktura i efterhand. Leverantören/företaget har möjlighet (men inte skyldighet) att ändra en redan utställd faktura och lägga till ett avdrag för rot i efterhand.

En begäran om rotavdrag i efterhand ska lämnas av leverantören till Skatteverket senast 31 januari 2022.

Kommuner och företag

Regeringen har beslutat att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Beslutet innebär att stöd kan beviljas med 10 % av stödberättigade kostnader till kommuner och företag från 15 januari 2021. Totalt går 260 miljoner kronor till stödet under 2021.

Det kommer inte att bli en ny ansökningsperiod, utan ansökningsstoppet ligger fast. Vi kan alltså bara ge stöd till de kommuner och företag som redan skickat in en ansökan under 2020.

Utifrån den information vi har i dagsläget bedömer vi att pengarna inte kommer räcka till alla ansökningar som kommuner och företag skickat in under 2020, trots att stödnivån sänkts från 20 % till 10 %.

Ändrad förordning med förlängt stöd till kommuner och företaglänk till annan webbplats

Ansökningar som har fått ett beslut

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat

Privatpersoner

De datum som anges i ditt beslut gäller. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 juni 2021 för privatpersoner som fått sin ansökan beviljad.

Kommuner och företag

De datum som anges i ditt beslut gäller. Enligt förändringen i förordningen om solcellsstöd som trädde i kraft 15 januari 2021 förlängs tiden för genomförande för kommuner och företag. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 september 2021 för kommuner och företag som får sin ansökan beviljad efter 15 januari 2021.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur och när du senast kan ansöka framgår i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2021-01-20.

Skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefonnummer för frågor

Du kan ringa oss på 010-224 40 10, alla dagar kl 10–12 och kl 13–15.

Kontakt