Vättlefjäll

Foto: Badereddin Moukayed

Vättlefjäll är ett omtyckt friluftsområde rikt på barrskog och sjöar på nära håll från Göteborg. Här finns fler olika vandringsleder och Bohusleden går genom området. Flera av sjöarna är omtyckta vatten för bad, paddling och fiske.

Vättlefjäll är starkt kuperat och det finns ett flertal höjder på upp till 150 meter över havet. Urberg av gnejs bygger upp den här högplatån som avgränsas i söder och väster av Lärjeåns respektive Göta älvs dalgångar. Mot Lärjeåns dalgång hittar man mer näringsrika skogar av lundkaraktär med ek, hassel och alm.

Gamla ljung- och fukthedar

De idag skogrika markerna var under 1700-talet praktiskt taget skoglösa. Istället dominerades området av vidsträckta ljung- och fukthedar. Hedarna brändes regelbundet för att få bättre bete för kreaturen. I början av 1900-talet upphörde betet och bränningen och stora delar planterades med olika barrträd. Det finns dock kvar rester av fukthedar med en för Västsverige typisk flora och fauna.

Nattskärra. Foto: Erik Landgren

Orre och tjäder

Det finns rester kvar av ljung- och fukthedar som är livsmiljö för ett antal sällsynta arter som cypresslummer, klockgentiana och atlantvitmossa. I området finns också trädlärka, nattskärra, orre, spillkråka och tjäder. Här finns även öppna mossar och många sjöar. De största sjöarna är Surtesjön, Stora Björsjön, Mollsjön och Holmesjön. Många av sjöarna kalkas regelbundet för att förhindra försurning.

Spår efter gårdar

Under medeltiden och fram till och med 1600-talet gjordes nyodlingar uppe i Vättlefjäll. De flesta gårdarna kom till under denna tid. Idag är gårdarna borta men det är lätt hitta spår i form av gränsstenar, åkerspår, kålgårdar och andra lämningar. Kvarngrunder, fångstgropar och gamla vägar återfinns på utmarken. Runt några av de kvarvarande gårdarna håller man idag markerna öppna med hjälp av röjning, gallring och fårbete.

Alkonblåvinge. Foto: Lars Sjögren

Hem för alkonblåvingen

År 2012 utökades naturreservatet med drygt 100 hektar. Det var både ett sätta att värna friluftslivet och att gynna sällsynta arter. Exempelvis klockgentianan, vars blåa blommor är värd för den ovanliga lilla fjärilen alkonblåvinge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vättlefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn
 • framföra motorcykel eller moped på andra än för biltrafik tillåtna vägar, (Naturvårdsförvaltaren kan medge undantag för handikappfordon)
 • göra upp eld annat än på platser anvisade av naturvårdsförvaltaren
 • rida eller cykla på iordningställda och markerade gångstigar och gångvägar
 • framföra motordrivna båtar
 • medföra okopplad hund
 • under tiden 1 maj – 10 juni vistas inom område Surtesjön. Tillträdesförbudet syftar till att skydda storlommen under häckning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001, utökat 2012
Areal: cirka 2 567 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale, Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Du kan komma till Vättlefjäll från många håll; från Lövgärdet och Rannebergen i nordöstra Göteborg, söderifrån från Angered och Bergum och norrifrån från Bohus och Surte. Kommer du med bil kan du parkera vid Kanotpoolen - Vättlestugan.

Med kollektivtrafik från centrala Göteborg tar du dig enklast till Vättlefjäll med spårvagn 4 eller 9 till Angered centrum. Ta sedan buss 75 från Angered centrum till hållplats Kryddnejlikegatan. Därifrån är det cirka sju minuters promenad och du kommer in i naturområdet via Kanotpoolen - Vättlestugan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss