Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pater Noster-skärgården

Foto: Maria Kilnäs

Pater Noster-skärgården är en samling kala skär och grynnor sydväst om Tjörn. Intressanta öar att besöka är Hamneskär längst i sydväst med sin nu nedlagda fyrplats och Vannholmarna som ligger ganska nära Klädesholmen.

Pater Noster fyr. Foto: Maria Kilnäs

Foto: Maria Kilnäs

Med hänsyn till svårigheterna att lägga till vid Hamneskär bör detta ske under lugna dagar. Besök i fyrtornet är möjliga under sommaren. En del av ögruppen är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningsperioden 1 april–15 juli.

Geologiskt intressant

Området är mycket geologiskt intressant. Här finns olika magma-intrusioner som växelverkat i ett mycket sammansatt förlopp.

Härigenom har bland annat så kallade ”netveined” -gångar uppkommit, där diabasgångar brutits upp i nätformigt mönster av en inträngande granit. Detta kan beskådas på Vannholmarna och norra Teste. Denna skärgård är också rik på breccior, som är en bergart bestående av en yngre magma med fragment av äldre söndersprängd berggrund.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Pater Noster-skärgårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på plats anvisad av naturvårdsförvaltaren
  • medföra okopplad hund
  • omlagra sten i lösa avlagringar
  • landa vid eller beträda holmar och skär inom fågelskyddsområde under tiden 1 april-15 juli
  • under samma tid ankra eller varaktigt uppehålla sig intill 50 m från närmaste holme eller skär inom fågelskyddsområdet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1986
Areal: cirka 2405 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Öarna kan bara nås med egen båt.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss