Mölarp

Mölarps kvarn. Foto Thomas Carlén

Rik växtlighet, spår från istiden och spännande historiska miljöer. Mölarps hage är ett populärt naturreservat för besökare.

Markerade stigar binder samman Mölarps ö med de geologiskt intressanta Gingri lider och det angränsande naturreservatet Kröklings hage. Mölarps kvarn har restaurerats och är öppen för besökare.

Tistel från Alperna

Mölarps ö ligger i Viskan. På ön finns en intressant växtlighet med backruta, vårfingerört, gullviva och backtimjan. Mest iögonfallande är dock silvertistelns decimeterstora blomkorgar. Normalt förekommer arten på ängar och betesmarker i Alperna och har troligen kommit med av misstag med andra frön.

Öring och strömstare

Större delen av Mölarps ö är slåtteräng, men här finns också lövskog med bland annat brakved, rönn och ask. På marken växer storrams och skogsbingel. Knutna till Viskans rinnande vatten finns arter som öring, strömstare och forsärla. Vissa år gästar även kungsfiskaren Mölarp.

Många fornlämningar

De många fornlämningarna vittnar om att området varit viktigt för människor under lång tid. Bland annat finns här gravfält med domarringar och en hällkista, den så kallade kungagraven. I bäckravinen sydost om Trolltjärn finns en offerkälla där man gjort myntfynd. De äldsta var från 1898.

Tre kvarnar och två sågverk

Namnet Mölarp antyder att här har malts mjöl. Namnet går att spåra ända till år 1540. Mölarps kvarn är inte den enda utmed ån. Mellan Gingri och Öresjö faller Viskan drygt 35 meter. Kring Mölarp låg tre kvarnar, ett par sågverk, snickerifabrik, svarveri, ledstångsfabrik, spånhyvel, vadmalsstamp, spinneri, mejeri och potatisstamp. Även ett äldre kraftverk finns i området. Inget av dessa är idag igång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mölarps naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • rida
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • anordna motortävling, skyttetävling eller orienteringstävling
  • plocka eller gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1990
Areal: 66 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet är beläget utmed Viskan invid länsväg 42, strax sydväst om Fristad en dryg mil norr om Borås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss