Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Marstrand

Naturreservatet Marstrand ligger i skärgården utanför Kungälv. Det omfattar både Marstrandsön, där Karlstens fästning finns, samt Koön och omgivande hav med mindre öar. Det är nästan 1 000 hektar stort och ungefär hälften är hav.

Själva staden och fästningen på Marstrandsön ligger inte inom naturreservatet, men de västra delarna bakom fästningen ingår. Här finns vacker skärgårdsmiljö med fina promenadstigar och fantastisk utsikt. Runt Marstrand går en fem kilometer lång vandringsled.

Koön

På andra sidan det smala sundet ligger Koön. Här får man lämna bilen och ta personfärjan över till Marstrand. Koön bjuder på en vacker och omväxlande naturupplevelse med många olika miljöer. De södra delarna är ett vackert kulturlandskap med strandängar med betande djur, öppna jordbruksmarker och botaniskt rika naturbetesmarker. Vid Rosenlund finns lummiga lövskogar, medan de nordvästra delarna kring de stora dammarna är kargare med mycket klippor och hällmarker.

Vandringsleder

På Koön finns tre fina vandringsleder, varav vissa är lättgångna och framkomliga med rullstol eller barnvagn. På flera ställen finns grillplatser, vindskydd, rastplatser och utsiktsplatser som bjuder besökarna på underbara vyer över havet och skärgården.

Läs mer om att vandra på Koön, Marstrand | Västsverige.com Länk till annan webbplats.

Vandra på Koön ledkarta, Google Maps Länk till annan webbplats.

Området är ett välbesökt och lättillgängligt utflyktsmål, oavsett om man kommer med bil, buss eller båt. Här finns något för alla, till exempel bad, båtliv, vackra kustmiljöer och fantastiska vyer, kulturhistoria, artrika miljöer för bland annat fågelskådare och botaniskt intresserade, fina platser för vandring, promenader och picknick.

Under havsytan finns också höga naturvärden i form av hårdbottnar och grunda mjukbottnar, som är hem åt fiskar och andra marina växter och djur.

Bra att veta

 • Marstrand blev en populär badort redan under 1800-talet. Kung Oscar II besökte ofta ön om somrarna.
 • Karlstens fästning fungerade som fängelse under 1800-­talet. Här satt tjuven Lars "Lasse-Maja" Molin under många år.
 • Runt Marstrand går en fem kilometer lång vandringsled.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Marstrand men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon utanför befintliga vägar. Gäller inte i samband med underhåll och reparation av befintliga vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningar, underhåll och reparation av befintliga kablar och luftledningar, uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande eller i samband med jordbruk
 • Ställa upp husvagn eller husbil mellan klockan 22:00 och 06:00
 • Lägga upp/förvara båtar på Mjölkekilens strandängar enligt bilaga 1C
 • Utplantera växt- eller djurart annat än då utplantering sker på uppdrag av Länsstyrelsen i restaureringssyfte
 • Gräva upp växter annat än när Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte
 • Bedriva fiske efter musslor med redskap som omlagrar eller på annat sätt skadar havsbotten eller växt- och djursamhällen inom vattenområdet
 • Ha hund okopplad. Gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesmarker, vid jakt eller eftersök av skadat vilt.
 • Tälta på öarna Halsholmen, Koholmen och Kvillemansholmen 15 april-1 okt, se bilaga 1a. Inom övriga naturreservatet är det förbjudet att tälta eller förtöja mer än två dygn på samma plats. Förbudet gäller inte vid enskild båtplats eller privat brygga.
 • Elda/grilla annat än i iordningställda och anvisade eldstäder.
 • Cykla på södra Koön, se bilaga 1a. Förbudet gäller inte på befintliga grusvägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 986 hektar
Förvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Kör av E6 i höjd med Kungälv. Följ väg 168 västerut hela vägen fram till Koön och Marstrand. På Koön finns flera parkeringar för reservatsbesökare. Bilen kan inte tas med på färjan över till Marstrandsön.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss