Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marieberg

Vid Marieberg finns en uråldrig jordbruksbygd, med hagmarker, stora lövskogar och höga bergspartier med Mareberget som ett dominerande inslag i landskapsbilden. De högsta delarna når en höjd av 55-60 meter över havet och är bevuxna med mager artfattig hedekskog.

Nattviol. Foto: Caroline Edelstam

Nattviol. Foto: Caroline Edelstam

Längs bergsfoten och i större delen av reservatet växer alm, ask, al, ek, lind och lönn. Här finns en rik lundflora. Under våren är gullpudra, ormbär, svalört, vitsippa, vårlök och vätteros vanliga. Längre fram på sommaren finner du ekorrbär, harsyra, storrams, vänderot, ängsfräken och grönvit nattviol med flera. Fågelfaunan är rik i lundar och vassar. Dessutom är området en förnämlig sträcklokal vår och höst.

Söder om Mareberget finns en parkeringsplats för allmänheten. En stig leder upp till utsiktspunkten på Mareberget och ned till hagmarken på bergets nordsida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mariebergs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka blommor eller gräva upp växter
  • medföra okopplad hund
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motorfordon, även moped, annat än på de genom området ledande vägarna
  • rida annat än på de genom området ledande vägarna och på anvisade ridstigar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1974
Areal: Cirka 180 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Hitta hit

Reservatet ligger utefter Göta Älvs västsida strax norr om Kungälv och mitt emot Nödinge samhälle. Genom området går landsvägen Kungälv - Dösebacka.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss