Lindbergs domänreservat

Lindbergs domänreservat ligger ca 6 km sydväst om Lugnås kyrka. Området består av gammal orörd barrskog som är på god väg att bli en urskog.

Tallarna i området är grovstammiga med en ålder av ca 150-200 år. De äldsta granarna är ca 100-150 år. Inom området finns ett stort antal kullfallna och döda träd.

Vegetationen är artfattig men typisk för gammal barrskog. Några sällsynta mossor visar på skogens långa kontinuitet, exempelvis vedtrappsmossa och grön sköldmossa.

Skogen i Lindbergs domänreservat får utvecklas fritt, i syfte att bevara områdets urskogskaraktär.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindbergs domänreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • cykla eller rida
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller terräng
 • skada eller ta bort döda eller kullblåsta träd
 • tälta
 • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet ligger nära Vristulvens västra strand.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats