Gåsevik

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Cirka 800 meter från Fiskebäckskil ligger det här området som sträcker sig från Gåsevik till Kristineberg.

Området är botaniskt rikt och här finns flera olika växtmiljöer som kärr, högörtsfuktäng och torräng inom ett litet begränsat område. Det är den rika förekomsten av gamla snäck- och musselskal i jorden som gynnar växter som trivs på kalkrika marker.

I den sydöstra delen finns en slåtteräng och här växer loppstarr, knutört, saltstarr och granspira. Andra intressanta arter är korskovall, natt och dag, ängsnycklar, jordtistel, brudbröd, kärrvial och krissla. Den skarpögde kan till och med hitta dvärglummer här.

Ängarna omges av hällmarker och här är det i första hand ljung som klarar sig. Igenväxning är ett problem som man försöker bromsa med bete och slåtter för att inte ovanliga växter ska konkurreras bort.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gåsevik naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Elda annat än i medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
  • Övernatta under tiden 1 maj till 31 augusti.
  • Cykla eller rida utanför vägar och stigar.
  • Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av naturreservatet, jakt eller eftersök.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: Naturminne 1974. Naturreservat 2011, nytt naturreservatsbeslut 2023.
Areal: Cirka 1,5 hektar
Kommun: Lysekil

Hitta hit

Kör mot Fiskebäckskil. Sväng till vänster mot Kristinebergs forskningsstation strax före Fiskebäckskils kyrka. Efter 900 meter finns en stig västerut som leder fram till området.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss