Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brurmossen

Brurmossen är ett vackert och orört område på gränsen mellan Västra Götaland och Värmland. Det är en så kallad excentrisk mosse. Det betyder att mossens högsta punkt ligger i en kant. Inte i mitten, som mer brukligt är.

Naturreservatet består av en rad olika rum. Öppna myrar, sumpskogar, hällmarkstallskogar och små öppna gölar. På sina håll finns både urskogsliknande gran- och tallskog med lågor och högstubbar. Vissa tallar är nog närmare 300 år. En del granar har säkerligen hunnit fylla 175 år. Mossen har ett rikt fågelliv med Dalslands kanske största spelplats för orre. Tjädern har en stark stam i området. Här kan du också möta gråspett, sparvuggla, ljungpipare och trana.

Glansfläck och talltagel

Lavfloran är relativt rik med flera mer nordliga arter. De trivs särskilt gott i reservatets sumpskogar, torrakor, asprika skogspartier och senvuxna granbestånd. Här finns till exempel aspgelélav, skorpgelélav, skrovellav, lunglav, brunpudrad nållav och glansfläck. Här finns också länets enda fynd av talltagel. Bland mossorna kan nämnas vedtrappsmossa och kornknutsmossa.

Hemvist för raggbocken

Talltickan är något av en karaktärsart här på gamla tallar. Andra trädlevande svampar är stor aspticka, ullticka, gränsticka och vedticka som är mer vanliga norrut i landet. För vedskalbaggar är solvarma lågor och torrakor av tall viktiga. Här finns bland annat raggbocken - en hotad art bland långhorningarna. Även arten bronshjon lever här bland torra gamla granar i myrkanter och på hällmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brurmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada berg, sten eller jord genom att borra, hacka, gräva eller liknande
 • framföra motordrivet fordon
 • göra upp eld
 • tälta längre tid än ett dygn
 • plocka eller gräva upp växter (hindrar inte plockning av bär och matsvamp för egen konsumtion)
 • samla in växter eller djur
 • skada levande träd eller buskar eller tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
 • medföra okopplad hund
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • i näringssyfte organiserat utnyttja området
 • samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 264 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Hitta hit

Brurmossen ligger sju kilometer norr om Mo kyrka, i norra delen av Åmåls kommun. Du når reservatet från väg 2257, mellan Åmål och Svanskog. Ta av mot Vassbotten.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt