Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Borgundaberget

Grönt fält med en liten dunge och en kulle i bakgrunden

Foto: Emma Sandler Berlin, Länsstyrelsen

Borgundaberget är ett av de minsta platåbergen i Skaraborg men bjuder ändå på såväl vild och vacker natur som milsvid utsikt. Vid klart väder kan man faktiskt se ända till Omberg på andra sidan Vättern.

Borgundaberget är ett typiskt platåberg, som kännetecknas av ett antal olika kambrosiluriska lager med ett skyddande diabaslager högst upp. Själva platån är så gott som helt plan och markeras av stup och kraftiga sluttningar åt väster, norr och öster. Söderut planas marken ut och övergår i några långsmala höjdryggar.

Som de flesta av Västgötabergen, var Borgundaberget så gott som skoglöst fram till början av 1800-talet. Betesdriften upphörde sedan successivt under 18- och 1900-talen och idag växer värdefulla lövskogar på berget. Här finns dock fortfarande en av Skaraborgs artrikaste betesmarker kvar i reservatets sydligaste delar och uppe på platån har en tidigare betesmark nyligen restaurerats.

I området finns en vandringsled som tar besökarna runt berget. Vid de fyra utsiktsplatserna finns bänkar att fika vid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Borgundaberget, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • Utplantera växt- eller djurart
  • Cykla

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd:

  • Anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020
Areal: 87,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping och Skövde

Hitta hit

Reservatet ligger längs med väg 26 och väg 49, halvvägs mellan Skultorp och Stenstorp. Besökarna når reservatet via avfartsväg mot väster från väg 49, drygt 150 meter söder om rondellen där väg 49 möter väg 26. Vid foten av berget finns en parkeringsplats med plats för cirka sju bilar.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jonas Andersson, Enheten för naturförvaltning,
Telefon: 010-224 56 87
E-post: Jonas.h.andersson@lansstyrelsen.se

 

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss