Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Assbergs raviner

Foto: Svante Hultgren

Naturreservatet utgörs av ravinlandskapet utmed Viskan söder om Skene tätort, från bron över Viskan vid Källdalen till kraftverket vid Kungsfors

I områdets nordöstra del dominerar hävdade naturbetesmarker i ravinarmarna. Landskapet är mjukt böljande och öppet med spridda buskar och träddungar. Vegetationen består av en rikt varierad ört-gräsflora med ett flertal hävdgynnade arter.

I områdets västra del finns ohävdade ravinarmar där igenväxningen är påtaglig. Samtliga stadier från öppen betesmark till äldre lövskog finns representerade. Närmast Viskan och i ravinarmarna söder om ån växer naturskogsliknande lövskog med gott om torrakor och kullfallna träd. Skogen är artrik och domineras av ädellövträd samt har ett stort inslag av gråal. Undervegetationen är lundartad och hyser en artrik flora med ett flertal krävande arter. Såväl fågel- som insektsfaunan är rikt utvecklad.

Läget intill samhällena Kinna, Skene och Örby gör området till ett betydelsefullt närströvområde.

Tillgänglighet

Assbergs naturreservat tillgänglighetsanpassades år 2007. En 430 meter lång naturslinga är anlagd i naturreservatet och har en hård beläggning som gör det enklare för personer med olika hjälpmedel att ta sig fram. För personer som sitter i rullstol är stigen tillgänglig med assistans. Även borden är anpassade för rullstolsburna. I anslutning till reservatet finns handikapparkering och en informationstavla om naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Assbergs raviner men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • framföra fordon på land
 • rida utan Länsstyrelsens tillstånd
 • ha hunden okopplad
 • sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning
 • anordna orienteringskontroll eller snitsla spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Bildat: 1994
Areal: cirka 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Hitta hit

Området är lättillgängligt och kan nås till exempel från industriområdet Assberg i Skene eller från väg 41 mellan Varberg och Borås. Huvudentrén till reservatet hittar du utmed Industrigatan, mitt emot Skene Järn i Skene.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss