Änggårdsbergen

Änggårdsbergen är ett omtyckt stycke stadsnära natur. Med sin närhet till centrala Göteborg är det ett vanligt område för promenader och friluftsliv.

Naturreservatet Änggårdsbergen gränsar till Göteborgs Botaniska Trädgård. I området finns flera typiska västsvenska naturtyper som ljunghed och myrmarker.

Vitsippsdalen med sina nedfallna, förmultnade stammar utgör under våren ett populärt utflyktsmål. Inom naturreservatet finns också ett arboretum med en för Sverige unik och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet.

I området finns ett nät av stigar, som gör det lätt att genomkorsa Änggårdsbergen.

Foto: Catharina Larsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Kartor finns i länk längst ned på sidan.

Du är välkommen att besöka Änggårdsbergens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  1. Framföra motordrivet fordon.
  2. Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande.
  3. Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och sprit-kök eller liknande.
  4. Tälta eller på annat sätt övernatta.
  5. Rida annat än på markerade ridstigar, se karta i bilaga 1d.
  6. Cykla på ridstigar, samt inom zon med cykling förbjudet kring Vitsippsdalen, arboretet och ljungheden. Inom den zonen är all cykling förbjudet, både i terräng och på stigar/gångvägar. På grusvägen från Eklanda, förbi Trindemossen och upp mot ljungheden är det dock tillåtet att både rida och cykla. Det är också tillåtet att cykla på gångvägen väster om Finnsmossen
  7. Cykla under perioden 1 november–28/29 februari, annat än på gångvägar samt på av förvaltaren anlagda och anvisade cykelleder.
  8. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesdjur, jakt eller eftersök av skadat vilt.
  9. Flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.
  10. Gräva upp växter.
  11. Skada, rista i eller måla på berg, block eller sten.
  12. Sätta upp tavla, affisch, skylt eller andra anordningar.
  13. Uppföra hinder, hopp och liknande anordningar för till exempel terrängcykling och ridning.
  14. Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd göra följande:
  15. Arrangera tävlingar (oavsett antal deltagare) samt övriga arrangemang med mer än 200 deltagare och/eller publik. Tänk på att även tillstånd från mark-ägaren behövs.
  16. Sätta upp fällor för att samla in insekter.

Undantag

Föreskrifterna om cykling i punkt 6 och 7 gäller inte eldrivna rullstolar, permobiler och liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 352 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen, Göteborgs botaniska trädgård och Mölndals Stad.
Kommun: Göteborg, Mölndal

Hitta hit

Området nås lätt via spårvagn eller buss från Göteborgs centrum. Det ligger ungefär mitt emot Slottsskogen. Du kan till exempel komma in i Änggårdsbergen via Botaniska trädgården, från Högsbo, Toltorpsdalen eller söderifrån från Eklanda och Fässberg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss