Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Åsnebyn

Åsnebyn i Melleruds kommun är en dalsländsk bondgård där ägorna präglas av 1800-talets och de tidiga 1900-talets jordbruk. Bebyggelsen är väl bevarad och odlingslandskapet har undgått senare tiders strukturrationaliseringar.

Tack vare varierad miljö och användning av gammaldags brukningsmetoder
långt in i vår tid har det äldre odlingslandskapets växt- och djursamhälle och
de kulturhistoriska spåren bevarats väl.

Området har berörts väldigt lite av de senaste årtiondenas effektiviseringar inom jordbruket. De förändringar som gjorts i brukningsmetoder och ägoförhållanden har heller inte betytt att den äldre strukturen i landskapet har försvunnit.

Mangården är en bra representant för byggnadstraditionen på större bondgårdar i Dalsland under den högkonjunktur landskapet upplevde under 1800-talet. Detta gäller allt från materialval till byggnadsteknik och gestaltning. Ekonomibyggnaderna uppfördes under andra hälften av 1800-talet och under 1900-talet. De är tydliga exempel på jordbrukets förutsättningar under denna period, från havreodling under 1800-talet till ett mer animalieinriktat familjejordbruk under 1900-talet.

Åsnebyn förvaltas av Hushållningssällskapet Väst. Gården är öppen och tillgänglig för allmänheten.

Regler i kulturreservatet

Du är välkommen till kulturreservatet Åsnebyn men tänk på att det inte är
tillåtet att: 

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och parkering
 • beträda oskördad äng eller åker
 • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
 • samla, gräva upp, plocka eller skada växter, mossor, lavar eller insekter. Det är dock tillåtet, att för eget bruk, plocka bär, ej fridlysta växter och matsvamp.
 • rida på sådant sätt att vandringsleder eller markerade stigar skadas
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • sätta upp skylt, affisch, eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift utan
  reservatsförvaltarens tillstånd

Kontakt

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rastplats
 • Toalett

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: ca 40 hektar
Karaktär: Odlingslandskap
Kommun: Mellerud
Förvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län