Torsbo hällristningsområde

Det finns mängder av skeppsristningar i Torsbo. Här tillsammans med skålgropar. Foto: Vitlycke museum

I Torsbo i norra Bohuslän högg man på bronsåldern in bilder på de sluttande berghällarna. Här kan en nutida betraktare få en glimt in i en värld befolkad av människor och djur, full av skepp, vagnar och skålgropar. Idag är Torsbo ett välskött och vackert strövområde med en naturmiljö som påminner om bronsålderns.

På hällarna i Torsbo finns omkring 900 figurer inhuggna. Mest iögonfallande är det fyra och en halv meter långa skeppet, Sveriges längsta. Här finns, som på många andra hällristningslokaler, en stor mängd skepp och skålgropar. Här finns också olika djur och människofigurer. En del av människorna har cirkelrund kropp eller en kropp i form av ett hjulkors, som om de bär sköld.

Flera har båda händerna lyfta i en tillbedjande gest. De här figurerna kallas adoranter, vilket betyder tillbedjare.

Träd – en länk mellan himmel och jord

Bland motiven märks ett granliknande träd. Träd är vanligt förekommande i äldre religioner. Olika sorters träd kan vara heliga eller helgade åt vissa gudar. Träden ses också som en länk mellan himmel och jord. Eller som i nordisk mytologi – ett världsträd där hela kosmos finns inskrivet.

Det nordiska världsträdet Yggdrasil var en ask, men några lövträd ses aldrig på hällristningarna. Alla träd som finns ser ut att vara granar. Granen var på bronsåldern ovanlig i Bohuslän, en nykomling i den svenska floran. Kanske var det anledningen till att den ansågs helig eller i alla fall värd att avbildas.

Skepp som symboler

Skeppen finns i många olika typer, allt ifrån enkla, lätt svängda streck, till skepp med stäv, bemanningsstreck och figurer. Bemanningsstrecken är de små linjerna på däck, och deras antal visar att det knappast var verkliga skepp som avbildades på hällarna. Det största skeppet har 124 bemanningsstreck – så stora skepp gick inte att bygga med dåtidens teknik. Skeppen på hällarna hade en rituell innebörd – en tolkning är att de symboliserar färden till dödsriket. Skepp som färdas till dödsriket förekommer bland annat i den samtida egyptiska och grekiska mytologin.

Man har faktiskt hittat ett verkligt skepp av en typ som är vanlig på hällristningarna, den så kallade Hjortspringbåten från Danmark. Den är daterad till 300-talet f. Kr. och rymmer 22–24 personer.

Bland alla bronsåldersristningar på Torsbo finns också en modern ristning – någon har huggit in sina initialer i snirklande stil.

Motivet med en person som hoppar över tjurens horn påminner om palatsmålningar från det samtida Kreta. Foto Vitlycke museum

Att tänka på som besökare

Torsbo hällristningsområde ligger på privat mark med boende strax intill. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. Det är förbjudet att beträda hällarna.

Förutom hällristningarna är den mest uppenbara lämningen från den bohuslänska bronsåldern de rösen som många gånger ligger på öarna, i det som då var den yttre skärgården. Det finns också många rösen på dagens fastland.

Man begravde inte bara sina döda i rösen under bronsåldern. Norr om Tanumshede har man undersökt stensättningar som daterats till övergången mellan äldre och yngre bronsålder, omkring 1100 f. Kr. Här hittade man också bland annat ett bronssvärd, som förmodligen importerats från Mellaneuropa.

Få bronsåldersboplatser är kända i Bohuslän. En anledning till det kan vara att när man upptäcker möjliga boplatser vid en arkeologisk inventering, hittar man ofta bara flinta och andra fynd som många gånger är svårdaterade, vilket gör att boplatsen antingen får en datering till stenålder, eller ingen datering alls. Man kan inte ge någon exakt datering förrän en arkeologisk undersökning har gjorts, och det görs sällan om inte platsen råkar ligga i vägen för ett planerat bygge.

I Tanums kommun har man undersökt och daterat boplatser bland annat norr om Tanumshede och längs vägen till Lur. I Kville-trakten känner man till flera boplatser som kan ha varit bebodda under bronsåldern.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats
  • Toalett