Backa-Brastad

Följ hällristningarnas heliga väg Via Sacra och upplev några av Bohusläns märkligaste hällristningar.

Vid Backa mitt på Stångenäset finns ett unikt område med hällristningar, som följer den gamla byvägen mellan Backa och Immestad. Ristningsrikedomen är så stor att vägen kallas ”Via Sacra” - hällristningarnas heliga väg.

Vägen löper längs med bergets fot med ristningarna på berghällar intill. Inom gångavstånd finns så många som ett 20-tal ristade hällar. Koncentrationen av hällar tyder på att det här var en viktig kult- och mötesplats för många människor under bronsåldern.

Bronsålderns odlingsmarker

Ristningarna har ett typiskt läge på hällar som ligger i skärningen mellan berg och åker. Troligen var det här odlingsmarker redan på bronsåldern. Kanske har även den gamla byvägen funnits mycket länge, med tanke på de många hällar som är knutna till den.

På hällarna finns en mycket märklig bildvärld av bland annat människofigurer, fotsulor, olika djurfigurer, vagnsfigurer och älvkvarnar. Ett vanligt motiv är avbildningar av solen, som dras av hästar, fraktas av skepp och bärs av människor på stativ. Solen kan kopplas till fruktbarhet och växtkraft. Troligen vördades en solgud.

Två meter lång människofigur

Områdets mest kända ristning är den så kallade Skomakaren, en jättelik, nästan två meter lång människofigur med något som liknar en hammare i handen. Skomakaren dokumenterades redan på 1600-talet.

De stora människofigurerna dyker upp på hällristningarna i samband med stora samhällsförändringar ungefär 1200 år före Kristus. Kanske föreställer de stora människofigurerna gudar och är tecken på en förändrad religion. Skomakaren kan då vara föregångare till asaguden Tor med sin hammare.

Hällristningarna vid Backa har väckt stort intresse i alla tider. Skomakaren uppmärksammades redan på 1600-talet. Den 17 mars 2011 besökte Kronprinsessan Victoria ristningarna, här i samtal med länsstyrelsens fornvårdsansvarige Claes Ström.

Att tänka på som besökare

  • Området är tillgängligt dygnet runt, året om. Det är gratis att besöka området.
  • Hällristningarna ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
  • Hundar ska hållas kopplade.

Backa ligger i ett jordbruksområde mitt på Stångenäset, den halvö som utgör större delen av Lysekils kommun. Området består av en jordbruksslätt kring Brastad, socknens centrum. Lerslätten omges av låga bergshöjder. Här och var bryts slätten igenom av små bergsholmar. Områdets fornlämningar berättar för oss att människor har levt och utnyttjat landskapet här under lång tid.

De mäktiga och rikliga hällristningarna är områdets viktigaste fornlämningar. Koncentrationen av fornlämningar vid Backa, tyder på att området varit ett viktigt religiöst centrum för många människor.

Här finns också bland annat tre gravfält som visar områdets förhistoriska betydelse. Särskilt som det finns få gravfält för övrigt i kommunen. Det största gravfältet finns vid Immestad med 50 högar och 20 övertorvade (övervuxna) stensättningar. De två andra är mindre med tio respektive nio gravar. Här finns också enstaka gravar i form av övertorvade stensättningar eller rösen och en kombination av en hög och en långhög. Vid Kvarnebäcken mellan Backa och Immestad, finns en källa (Tulle källa) och i söder en tidigmedeltida kyrkplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss