Friluftsliv

Foto: Jesper Anhede

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla. Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, hur du hittar besöksmål och allemansrätten.

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla friluftslivet i länet och göra natur- och kulturmiljöer tillgängliga för alla.

Varför ska du ta dig ut i naturen?

Att vistas i naturen har många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Friluftsliv får oss helt enkelt att må bättre. I naturen kan du finna avkoppling från vardagsstressen och en källa till återhämtning.

Hitta ut i naturen

I länet finns det många natur- och kulturmiljöer som är värda ett besök. Du hittar alla våra besöksvärda områden under Besöksmål. Här kan du söka och filtrera för att hitta områden som passar just dig.

Beställ våra naturguider

Kusten - Din naturguide till Västra Götaland

Skaraborg - Din naturguide till Västra GötalandHit skickar vi en bekräftelse av beställningen.
Naturguider * (obligatorisk)
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kryssa dig fram i Västra Götaland

Hur många naturområden har du varit i? Vi har samlat 100 av länets skyddade naturområden i en lista där du kan kryssa för vilka du har besökt. Kanske du besökt fler än du tror?

Krysslista för skyddade områden i Västra GötalandPDF

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

Inte störa och inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Den ger oss möjlighet att vara i naturen och utöva friluftsliv. Men vi behöver också visa hänsyn – till naturen och växt- och djurlivet likväl som till markägaren och andra besökare.

Allemansrätten ger dig möjlighet att tillfälligt och hänsynsfullt vara på någon annans mark utan att fråga om lov. Du kan njuta av en promenad, ströva, paddla, slå upp ett tält, plocka bär eller sitta på en sten i skogen. Men det är frihet under ansvar som gäller. Det är din skyldighet att ta reda på vad allemansrätten innebär.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller vid olika aktiviteterlänk till annan webbplats

Filmklipp Allemansrätten från Naturvårdsverket.

Det finns flera filmer om allemansrätten från Naturvårdsverket.

Skyddade områden har fler regler

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de natur-, kultur- och friluftslivsvärden som finns inom respektive område. Det innebär att olika regler gäller för olika områden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad.

Föreskrifterna hittar du på varje reservats webbsida och även i det formella beslutsdokumentet. Föreskrifterna finns ofta också på informationsskyltar i det skyddade området.

Ett annat exempel på områden som har särskilda regler är fågel- och sälskyddsområden. Dessa områden får bara besökas vissa tider på året.

Här kan du hitta information om vad som gäller i varje enskilt område:

Titta i kartan vad djur- och växtskyddsområdena finns i länetlänk till annan webbplats

Se vad som gäller för ett specifikt områdePDF

Ta hänsyn till fridlysta djur och växter

Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten.

Om fridlysta arter på Naturvårdverkets webbplatslänk till annan webbplats

Det kan vara eldningsförbud

Ta reda på om det är eldningsförbud. Det är kommunens räddningstjänst eller Länsstyrelsen som utfärdar eldningsförbud.

Motortrafik ingår inte i allemansrätten

Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Ta reda på vad som gäller för motordrivna fordon i naturen.

Drönare är ett obemannat luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras av en förare på annan plats. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

För varje naturreservat finns föreskrifter som gäller just där. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller i det område du har tänkt att flyga i. Varje reservat har en sida på webben där föreskrifterna finns listade.

Här hittar du länets reservat

På Transportstyrelsens webbplats finns generell information om vad som gäller för drönare. Utöver dessa regler ska du även visa hänsyn till människor och djur enligt Miljöbalkens 2 kap 2 §.

Regler för drönare, Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Vi uppmanar den som vill lägga ut en cache i ett skyddat område att läsa och följa nedanstående upplysningar och riktlinjer. Om tveksamhet råder eller om man har andra frågor kontakta då Länsstyrelsen, telefon: 010-224 40 00 eller e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Riktlinjer vid placering av cacher i skyddade områden

  1. I de reservat med föreskrift som förbjuder tävling får caching bedrivas utan särskilt tillstånd då Länsstyrelsen anser att Geocaching inte är en tävlingsverksamhet.
  2. Undvik att placera cacher på platser där det finns skyddsvärda och störningskänsliga arter, exempelvis nära rovfågelbon. Cacher får inte förekomma inom områden med tillträdesförbud eller inom byggnader i natur- och kulturreservat.
  3. En cache kan ge upphov till markskador och störningar om den placeras olämpligt (genom att många människor passerar på känsliga ställen) vilket i sig kan strida mot föreskrifter eller kräva samrådsplikt enligt miljöbalken. För att undvika skador ska man så långt möjligt försäkra sig om att vägen till/från cachen är lämplig med hänsyn till slitage samt att störningar på övrigt friluftsliv och djur- och växtliv undviks.
  4. Den som placerar ut en cache ska försäkra sig om att marken är allemansrättsligt tillgänglig (ej tomt, plantering med mera).
  5. Cachen ska inte innehålla något material som är olämpligt ur miljösynpunkt.
  6. Cachen ska inte läggas i sådan anslutning till en fornlämning att det riskerar att skada den genom till exempel markering, grävning, stenflyttning eller klättring.
  7. Märk upp cachen så att den ansvarige kan kontaktas vid behov. 
  8. Den som är ansvarig för cachen ska se till att den tas bort när den inte längre ska användas. Ska cachen tas bort helt räcker det inte med att den avlägsnas fysiskt, dess gps-position måste också raderas i diverse databaser med mera.

Geocaching är en aktivitet som går ut på att med hjälp av GPS söka efter så kallade cacher (skatter) utomhus. Cacherna kan placeras ut av vem som helst och deras koordinater är utlagda på internet. En cache består oftast av en behållare med innehåll. Den kan vara av varierande storlek och vara gömd såväl inne i samhällen som ute i naturen. För mer information och bakgrund kring geocaching, se www.geocaching.comlänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har ansvar för skyddade områden såsom naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden.

Allmän information om skydd av natur- och kulturmiljöer

Alla natur- och kulturreservat presenterade med beskrivningar, kartor och föreskrifter

Kontakt

Robert Andersson