Sandsjöbacka

Foto: Thomas Carlén

Sandsjöbacka naturreservatet ligger på en höjdplatå som bryts av flera mindre dalgångar. En tredjedel av naturreservatet är skog. Nästan lika mycket barr- som lövskog.

Flera näringsfattiga sjöar finns inom naturreservatets gränser. Sandsjöbacka är rikt på kulturlämningar med spår av tidiga odlingar och bosättningar.

Skogsviol och myrlilja

På bergssidorna i anslutning till kulturmarkerna växer lövskog, där markerna på våren täcks av vitsippor. Lingon och blåbär är vanliga växter. Här och var är skogen rikare med inslag av hassel. Här växer liljekonvalj, skogsviol och ibland även blåsippa. Vid Årekärrslunden finns många sällsynta växter och blomprakten är stor. På hedmarkerna blommar myrlilja och ljung i stora mängder.

Här kan du vandra långt

Inom naturreservatet häckar ett 80-tal fågelarter. Intressanta arter är enkelbeckasin och skäggdopping. Orren spelar än på några platser. Många rovfåglar finns också, till exempel ormvråk, sparvhök och tornfalk. Ett rikt utbud av stigar möjliggör kortare eller längre vandringar. Sisjön är en utmärkt badsjö.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sandsjöbacka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg och för allmän motorfordonstrafik tillåten enskild väg
 • framföra motordriven farkost på sjöarna
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • medföra okopplad hund
 • störa djurlivet
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande
 • rida annat än på allmänna vägar
 • inom Årekärrslunden plocka blommor eller gräva upp växter.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968
Areal: ca 2467 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mölndal, Göteborg, Kungsbacka

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Naturreservatet finner du strax sydost om Askim, väster om Lindome. Det kan nås från till exempel Askim, Billdal, Hällesås, Lindome och Kållered.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats