Sökresultat

 1. Fiskvägsutredning i Svartån

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Fiskvägsutredning i Svartån

  Fiskvägsutredning i Svartån Fiskvägsutredning för de två nedersta dammarna (turbinbron och Falkenbergska kvarnen) i Svartån. Framtagen av Fiskevårdsteknik i Sverige AB på uppdrag av Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2024-07-09

 2. Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000

  Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000 Det här rapporten har sammanställts av länsstyrelsen i Västmanlands län inom ramen för den regionala

  Senast ändrad: 2024-07-09

 3. Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån

  Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån Landskapsperspektiv på Gröna Infrastrukturers lager av kol - Svartåns avrinningsområde i Västmanland 1600, 1900 och idag. Syftet

  Senast ändrad: 2024-07-09

 4. Bilaga 1 till 19FS 2023:10-TGA.xlsx Excel.

  Länsstyrelsen / Bilaga 1 till 19FS 2023:10-TGA.xlsx

  Kvalitetskrav och undantag kemisk ytvattenstatus Precisering av kvalitetskrav Mindre strängt krav Örebro Norrström - SE61000 Svartån mellan Teen och Lillån vid Mullhyttan Vattendrag WA45738687 God ekologisk

  Senast ändrad: 2023-06-21

 5. Stormusslor i Västmanlands län

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Stormusslor i Västmanlands län

  och flodpärlmussla. Av den äkta målarmusslan påträffades endast tre exemplar på två lokaler, samtliga fynd gjordes i Svartån. Intressant är att fynd av flat dammussla och flodpärlmussla gjordes på flera lokaler.

  Senast ändrad: 2024-07-09

 6. Södra Fläcksjön

  Besöksmål / Naturreservat / Södra Fläcksjön

  över södra Fläcksjön. Foto: Markus Rehnberg Friluftsliv Fläcksjön är främst känt för sitt rika fågelliv. En bra plats att se till exempel sångsvan är i Svartåns utlopp, där de bland annat kan överblickas

  Senast ändrad: 2024-02-07

 7. Föreläsning med naturfotograf Johan Hammar

  Om oss / Kalender / Föreläsning med naturfotograf Johan Hammar

  några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vattens kvalitet och livskraft. Fotoutställningen Krafttag för bättre vatten finns vid Svartån i Vasaparken i Västerås från den 3 maj till 19 juni. Den 30 maj håller

  Senast ändrad: 2024-04-30

 8. 30 sediment ska undersökas 2024 och 2025

  Om oss / Nyheter och press / 30 sediment ska undersökas 2024 och 2025

  för att utföra verifierande sedimentprovtagningar. Här är några av de platser som kommer att få vår uppmärksamhet: Arbogaån i Kungsör Norsa Mälaren Valsta Kölstaån Hässlö Skultuna Svartån Västerås småbåtshamn

  Senast ändrad: 2024-04-23

 9. Turbinhuset blir byggnadsminne

  Om oss / Nyheter och press / Turbinhuset blir byggnadsminne

  av Västmanlands industrihistoria till eftervärlden. Turbinhuset och dammanläggningen vid Svartån i Västerås byggdes 1891 av Västerås stads dammbyggnadskommitté. Syftet var att få det nybildade bolaget ASEA

  Senast ändrad: 2023-12-19

 10. Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Dammar och vattenkraftverk / Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

  i följande prövningsgrupper. Karta över prövningsgrupperna med tidsplan för ansökan om prövning Svartån till Mälaren Ansökan för anläggningarna i Svartån ska ha inkommit till mark- och miljödomstolen senast 1

  Senast ändrad: 2023-10-19

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss