Sökresultat

 1. Fiskvägsutredning i Svartån

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Fiskvägsutredning i Svartån

  Fiskvägsutredning i Svartån Fiskvägsutredning för de två nedersta dammarna (turbinbron och Falkenbergska kvarnen) i Svartån. Framtagen av Fiskevårdsteknik i Sverige AB på uppdrag av Länsstyrelsen

  Senast ändrad: 2023-11-30

 2. Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000

  Svartån. En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000 Det här rapporten har sammanställts av länsstyrelsen i Västmanlands län inom ramen för den regionala

  Senast ändrad: 2023-11-30

 3. Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån

  Landskapsperspektiv på gröna infrastrukturers lager av kol - Svartån Landskapsperspektiv på Gröna Infrastrukturers lager av kol - Svartåns avrinningsområde i Västmanland 1600, 1900 och idag. Syftet

  Senast ändrad: 2023-11-30

 4. Bilaga 1 till 19FS 2023:10-TGA.xlsx Excel.

  Länsstyrelsen / Bilaga 1 till 19FS 2023:10-TGA.xlsx

  Kvalitetskrav och undantag kemisk ytvattenstatus Precisering av kvalitetskrav Mindre strängt krav Örebro Norrström - SE61000 Svartån mellan Teen och Lillån vid Mullhyttan Vattendrag WA45738687 God ekologisk

  Senast ändrad: 2023-06-21

 5. Stormusslor i Västmanlands län

  Om oss / Våra tjänster / Publikationer / Stormusslor i Västmanlands län

  och flodpärlmussla. Av den äkta målarmusslan påträffades endast tre exemplar på två lokaler, samtliga fynd gjordes i Svartån. Intressant är att fynd av flat dammussla och flodpärlmussla gjordes på flera lokaler.

  Senast ändrad: 2023-11-30

 6. Södra Fläcksjön

  Besöksmål / Naturreservat / Södra Fläcksjön

  över södra Fläcksjön. Foto: Markus Rehnberg Friluftsliv Fläcksjön är främst känt för sitt rika fågelliv. En bra plats att se till exempel sångsvan är i Svartåns utlopp, där de bland annat kan överblickas

  Senast ändrad: 2023-04-18

 7. Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Dammar och vattenkraftverk / Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk

  i följande prövningsgrupper. Karta över prövningsgrupperna med tidsplan för ansökan om prövning Pdf, 418 kB. Svartån till Mälaren Ansökan för anläggningarna i Svartån ska ha inkommit till mark

  Senast ändrad: 2023-10-19

 8. Fläckebo

  Besöksmål / Naturreservat / Fläckebo

  är att bevara björkskogen och våtmarken i orört skick och därför finns det inga stigar att följa. Det är ofta svårt att ta sig fram i skogen, eftersom området svämmas över regelbundet av vatten från Svartån. Vill

  Senast ändrad: 2023-10-19

 9. Östringby

  Besöksmål / Naturreservat / Östringby

  Granskogen är gammal och på Kronmossborgens topp hittar du krumma och knotiga tallar och en fin utsikt mot Svartån i öster. En mossrik granskog i Östringby. Foto: Markus Rehnberg Friluftsliv Östringby ger

  Senast ändrad: 2023-10-19

 10. 19FS 2021-09.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 19FS 2021-09.pdf

  som är gällande vid tidpunkten för detta beslut, 9. att riva befintlig vägbro över Svartån (Färjebron) och ersätta den med en ny på befintlig plats. Åtgärden får innebära att mindre områden i anslutning

  Senast ändrad: 2021-12-21

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss