Sökresultat

 1. Stöd till solceller

  Miljö och vatten / Energi och klimat / Stöd till solceller

  Stöd till solceller Det går inte längre att ansöka om stöd för solceller. För privatpersoner har stödet ersatts med skattereduktion för grön teknik från den 1 januari 2021. Tidigare inskickade

  Senast ändrad: 2022-08-15

 2. Stöd till naturvård

  Natur och landsbygd / Stöd till naturvård

  Stöd till naturvård Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det. Lokala naturvårdssatsningen (LONA) Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan ge

  Senast ändrad: 2020-11-27

 3. Stöd till bredbandsutbyggnad

  Natur och landsbygd / Stöd för landsbygdsutveckling / Stöd till bredbandsutbyggnad

  Stöd till bredbandsutbyggnad Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället

  Senast ändrad: 2021-05-21

 4. Stöd till jordbruksföretagare

  Natur och landsbygd / Stöd till jordbruksföretagare

  Stöd till jordbruksföretagare Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark

  Senast ändrad: 2022-06-27

 5. Stöd till bostäder för äldre

  Samhälle / Planering och byggande / Stöd till bostäder för äldre

  Stöd till bostäder för äldre Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Då kan du ansöka om stöd för det. Om du ska bygga nya eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd

  Senast ändrad: 2022-03-18

 6. Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

  Bo och leva / Boende / Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

  Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus Från och med den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om stödet till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet är under avveckling

  Senast ändrad: 2022-04-28

 7. Fiske-Ansokan-om-stod-till fiskevardsprojekt.xlsx Excel.

  Länsstyrelsen / Fiske-Ansokan-om-stod-till fiskevardsprojekt.xlsx

  Ansökningsblankett fiskevård Blankett för ansökan om bidrag till stöd för fiskevårdsprojekt Relevanta gula fält i blanketten ska fyllas i. (Det räcker inte att hänvisa till bilaga.) Anvisningar

  Senast ändrad: 2018-05-04

 8. Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

  Samhälle / Planering och byggande / Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

  Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter Från och med den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om stödet till hyresbostäder och bostäder för studenter. Du som redan har beviljats

  Senast ändrad: 2022-04-28

 9. Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

  Natur och landsbygd / Stöd till jordbruksföretagare / Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

  Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden. Marken måste vara så igenvuxen

  Senast ändrad: 2022-02-10

 10. Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Om oss / Nyheter och press / Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  /images/18.10adba9e1616f8edbc9baa0/1526067971806/Vastmanland.svg

  Senast ändrad: 2021-12-01