Vindkraft i Västmanland - potential och förankring

Om publikationen

Löpnummer: 2020:03

Diarienummer: 425-918-2019

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport om Vindkraft i Västmanland

Omvärldsanalys och förstudie inför regional vindkraftsstrategi.

I syfte att främja lärandet om vindkraft och översiktligt undersöka förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad i Västmanlands län har projektet Vindkraft i Västmanland – potential och förankring genomfört nätverksmöten, studiebesök och konferensdagar. Denna rapport syftar till att informera om vindkraft och den utgör underlag för den kommande fördjupade bedömning som kommer att genomföras genom en regional analys i samverkan med aktörer i länet. Inom ramen för länets Miljö-och klimatråds projektverksamhet kommer ett fortsatt vindkraftsprojekt verka samordnande för arbetet med dessa samverkansprocesser och fördjupade analyser. De regionala analyserna kommer att ligga till grund för en kommande regional vindkraftsstrategi.

 

Kontakt