Vägledning för transportköpare

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 24

Publikationstyp: Annan

Framsida Vägledning för transportköpare

Länsstyrelsen samarbetar med Sveriges Åkeriföretags projekt Fair Transport för att främja fler hållbara transporter. Inom ramen för samarbetet har två vägledningar tagits fram, denna vänder sig till köpare av transporter.

Kontakt