Regionalt program för avhjälpande av föroreningsskador 2021-2023

Om publikationen

Löpnummer: 2020:13

Diarienummer: 570-3898-20

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Framsida på rapport Regionalt program för föroreningsskador

Länsstyrelsens roll är att samordna arbetet med föroreningsskadade områden i länet. Arbetet med det regionala programmet är ett sätt för Länsstyrelsen att visa på hur arbetet utförs och fortskrider. Programmet tas fram för att beskriva Länsstyrelsens och kommunernas arbete med att avhjälpa föroreningsskador. Det lämnas även till Naturvårdsverket som ett underlag för ansökningar om bidrag för utredningar, avhjälpandeåtgärder och tillsynsvägledning. Programmet är sammanställt av avdelningen för miljö inom Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna i länet.

 


Programmet består av tre delar;

  1. bakgrund, mål, strategi och organisation,
  2. lägesredovisning och insatser under året
  3. program för de närmaste tre åren.

Kontakt