Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2020-2022

Om publikationen

Löpnummer: 2020:04

Diarienummer: 503-1013-20

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2020–2022 omfattar de kapitel i miljö-balken där avdelningarna för miljö respektive naturvård inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. Årets tillsynsvägledning är detaljplanerad, medan planen för de kommande två åren anger övergripande ramar.

Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt planerad tillsynsvägledning 2020–2022.

Kontakt