Nyhetsbrev från Västmanlands miljö- och klimatråd juni 2020

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: -

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Startsida miljö- och klimatrådets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet från Västmanlands miljö- och klimatråd med information om nyheter och aktiviteter kopplat till Miljö- och klimatrådet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som deltar i rådet och personer som är intresserade av vad som händer inom på miljö- och klimatområdet i länet.

Kontakt