Länsnytt nr 2 - 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020-2

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Framsida på nyhetsbrevet Länsnytt

Länsnytt är ett nyhetsblad från Länsstyrelsen som speglar vad som är på gång i länet utifrån Länsstyrelsens verksamhet.

Nyhetsbladet kommer ut med fyra nummer (februari, maj, september och december) årligen. Ansvarig utgivare är länsrådet.

Kontakt