Hjälp till hjälp

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Omslag till informationsbladet. Bilden visar en illustration på en hand som lyfter ett hus innuti ett rött hjärta.

För de flesta barn är hemmet och trygg och säker plats. Men inte för alla barn, för en del är hemmet en otrygg och hotfull plats som innebär utsatthet. Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga.

Var kreativ och hitta flera alternativa kontaktvägar (till exempel Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger och så vidare). Var extra uppmärksam. Om du känner oro för att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten och berätta. Ha fortsatt daglig kontakt. Visa att du finns där och bryr dig om. Hjälp oss sprida denna information.

Kontakt