Förvaltningsplan för stora rovdjurVästmanlands län 2019–2024

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 218-3220-19

ISBN/ISSN-nr: 0284-8813

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Framsida Förvaltningsplan för stora rovdjur Västmanlands län 2019–2024

Viltförvaltningsdelegationen beslutade att denna förvaltningsplan ska gälla som övergripande riktlinjer för länets förvaltning av stora rovdjur under perioden 2019–2024, enligt 3 och 4§ i förordning (2009:1474) om viltförvaltnings-delegationer, vid ordinarie möte den 12 juni 2019.


Förvaltningsplanen är framtagen för att ge vägledning och verktyg till Länsstyrelsen, Viltförvaltningsdelegationen samt alla samhällsintressen och allmänhet som berörs av förekomst av de stora rovdjuren i Västmanlands län. Planen ska ge förutsättningar för en förutsägbar förvaltning med tydliga mål och riktlinjer samt vilka verktyg som finns för att nå målen.

Kontakt